Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of damage parameters of a 3PL company via data mining and neural networks

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.30, ss.1437-1449, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rule extraction for tram faults via data mining for safe transportation

TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE, cilt.116, ss.568-579, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of the Weights of Almond Nuts Based on Physical Properties through Data Mining

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.46, ss.579-584, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A DECISION MAKING PROCESS APPLICATION FOR THE SLURRY PRODUCTION IN CERAMICS VIA FUZZY CLUSTER AND DATA MINING

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, cilt.8, ss.285-297, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Data mining and preprocessing application on component reports of an airline company in Turkey

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, no.6, ss.6618-6626, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification rule discovery for the aviation incidents resulted in fatality

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.22, ss.622-632, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TÜRKİYE’DE BİR HAVAYOLU İŞLETMESİNE AİT PARÇA SÖKÜM RAPORLARINA İLİŞKİN VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., cilt.24, no.1, ss.73-78, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Case Study for Getting Probability Distributions of Some Basic Construction Activities

European Journal of Science and Technology, ss.137-143, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NÖROPAZARLAMA UYGULAMALARINDA ÜRÜN GRUBU VE SEKTÖR SEÇİMİ

Academic Platform Journal of Engineering and Science, ss.199-207, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Teknik Eleman Yetiştirmede Eğitim Şartlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, ss.197-203, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POLICY OPTIMIZATION ON A MANUFACTURING COMPANY IN RAPID GROWTH: A CASE STUDY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.693-703, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A DECISION SUPPORT SYSTEM BY ANALYSIS OF THE MEETING REPORTS

Sakarya University Journal of Science, cilt.22, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geri Dönüşüm Sektörüne İlişkin Sorun Alanlarının Dematel ve Gri DematelYöntemiyle Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, cilt.22, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Data Mining Approach For Prediction Of Fruit Color Properties

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.37-43, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Strategy development with SWOT analysis on manufacturing companies in rapid growth: A ceramic industry application

New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.1-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLANTI TUTANAKLARININ ANALİZİ İLE BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.257-268, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, no.5, ss.87-101, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerlendirme Kriterleri Seçiminde Örnek Bir Karar Verme Süreci

Nevşehir Bilim ve Teknoloji dergisi, cilt.5, ss.167-184, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R’WOT analizi uygulaması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.247-253, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A’WOT analizi-Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uygulaması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.369-378, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TEKNİK ELEMAN YETİŞTİRMEDE EĞİTİM ŞARTLARININ ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

International Conference on Access to Recent Advances inEngineering and DigitalizationARACONF 2020, 5 - 07 Mart 2020

Case Study for Getting Probability Distributions of Some Basic Construction Activities

International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, 5 - 07 Mart 2020

High Technology Export Of CountriesComparison With Data Envelopment Analysis

4th International Symposium on InnovativeApproaches in Engineering and Natural Sciences, 22 - 24 Kasım 2019

A Data Mining Approach toProduction Management Decision In Polymer Industry

10th International Symposium onIntelligent Manufacturing and Service Systems, 9 - 11 Eylül 2019

ISI YALITIM LEVHASI ÜRETİMİ ŞİŞİRME PROSESİNDE BONCUK YOĞUNLUĞUNUN TAHMİNİ

III. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS – ENGINEERING(BILMES EN 2019), 27 - 30 Haziran 2019

Freze Bıçağı ile Kesim Yönteminin Daire Tipi Testere Makinesinde Uygulanabilmesi İçin Bir Aparat Geliştirilmesi

III. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS – ENGINEERING(BILMES EN 2019), 27 - 30 Haziran 2019

Overview Of Project Management In Construction Sector

5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 12 - 16 Haziran 2019

Analysis Of Quality Errors During The Bed Production Process

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Praha, Çek Cumhuriyeti, 12 Haziran - 16 Ekim 2019, ss.194-201 Creative Commons License

ANALYSIS OF QUALITY ERRORSDURİNG THE BED PRODUCTİONPROCESS

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 12 - 16 Haziran 2019

Fruit Mass Estimator Based on Physical Attributes by Feed Forward Neural Network

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 Nisan - 29 Aralık 2018, cilt.1, ss.508

Usage Of The Facial Action Coding System ToPredict Costumer Gender Profile: A NeuroMarketing Application In TURKEY

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Selecting The Best Hotel Using The Fuzzy-Moora Method With aNew Combined Weight Approach

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

Usage of the Facial Action Coding System to predict customer gender profile: A neuro marketing application in TURKEY

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

VERİ MADENCİLİĞİ İLE ELMALARIN RENK ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMA

II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS (BILMES 2018), 5 - 08 Temmuz 2018

MEYVELERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN TAHMİNİ

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.415

PREDICTION OF DAMAGE PARAMETERS OF 3PLS COMPANIES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.784-788

USAGE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AS A TOOL OFTECHNOLOGY DIFFISUON MODELLING

4 T H I N T E R N A T I O N A L C O N F E R E N C E O NE N G I N E E R I N G A N D N A T U R A L S C I E N C E S, kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018

PREDICTON THE KERNEL WEIGHT OF THE ALMOND NUT VIA FINDLAWS ENGINE

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 2 - 06 Mayıs 2018

REVERSE LOGISTICS NETWORK DESIGN FOR THE RECYCLING OFLIQUID SOLID WASTES

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 2 - 06 Mayıs 2018

A Neuromarketing Application in TURKEY

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1232

Reverse Logistic Network Design for Recycling of Solid Wastes

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1233

Artificial Neural Network Structures to Forecast Physical Attributes of Different Agricultural Products

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.382

PRODUCT QUALITY IMPROVEMENT IN PATENTING PROCESS WITH RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

International Conference on Engineering Technologies (ICENTE’17), Konya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2017

Classification of damages with data mining in A 3PL company

4th International Conferenceon Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2017

İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN BULANIK RİSK ANALİZİ

I. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2017

Fuzzy Risk Analysis for Construction Projects

2017 INFORMS ANNUAL MEETING, Houston (Texas), Amerika Birleşik Devletleri, 22 - 25 Ekim 2017

DESIGN OF NEURAL NETWORK ESTIMATOR FOR THE PHYSICAL PROPERTIES OF ALMOND NUTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE: ICAS2017, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.146

Weight Prediction of Maras-18 Walnut (Juglans regia L.) Cultivar Using Modular and Radial Basis Neural Networks

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.283

Radial Basis Neural Networks (RBNN) for the Weight Prediction of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.230

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Approach for Prediction of the Colour Features of Apple Fruits

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.180

Potential Use of General Regression Neural Network to Estimate Colour Parameters of Apples

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.272

Strategy development with swot analysis on manufacturing Companies in rapid growth: a ceramic industry application

4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1-2

Bir kimya işletmesinde kapasite kullanım oranlarına göre talep tahmini uygulaması

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

FUZZY DECISION-MAKING OF A PROCESS FOR QUALITY MANAGEMENT

MOD 2016 - The Second International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data, Tuscany, İtalya, 26 - 29 Eylül 2016, ss.1

APPLICATION OF MOORA METHOD FOR EVALUATING SERVICE QUALITY AND SELECTION THE BEST HOTEL IN HOTEL INDUSTRY

MOD 2016 - The Second International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data, Tuscany, İtalya, 26 - 29 Eylül 2016, ss.1

Selection of Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

7th International Congress on Entrepreneurship, Bişkek, Kırgızistan, 12 Mayıs - 14 Temmuz 2016, ss.1-10

Sürdürülebilir Üretim Stratejilerinin Yalın Tekniklerle Değerlendirilmesi

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.200

EVALUATION OF MEETING PROCEEDINGS VIA TEXT MINING

INFORMS Annual Meeting 2014, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Kasım 2014

Customer satisfaction research on public transport systems and environmental aspects of satisfaction in public transport

Locate full-text(opens in a new window)| Export | Download | Add to List | More... CIE 2014 - 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering and IMSS 2014 - 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Joint International Symposium on "The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems", İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1072-1079

İş sağlığı ve güvenliğinde AHP ile Risk Analizi Uygulaması

Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.39

Performance improvement of international airlines' websites

OPT-i 2014 - 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Kos İsland, Yunanistan, 4 - 06 Haziran 2014, ss.2267-2283

En önemli departman seçiminde Swot ile Çok kriterli karar verme yöntemlerinin kombinasyonu: Bir uygulama

13. Üretim araştırmalara sempozyumu (ÜAS’13), Sakarya, Türkiye, 25 Aralık - 27 Eylül 2013, cilt.1, ss.456-475

Swot analizinde çok kriterli karar verme-bir uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YAEM 2013), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.307

Veri madenciliği teknikleriyle tramvay arıza kayıtlarından kural çıkarımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.1-10

Comparison of polyanalyst prediction techniques using different data sets

Locate full-text(opens in a new window)| Export | Download | Add to List | More... 24th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector, MEC EurOPT 2010, İzmir, Türkiye, 23 Haziran - 26 Ekim 2010, ss.248-253

Experimental Design in Ceramics Production

The Impact of University and SMEs Cooperation on Employment, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Data Mining in Ceramics Production

The Impact of University and SMEs Cooperation on Employment, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Decision Making Using an Analytic Network Process (ANP) Approach for Performance Evaluation

Innovative Approaches to UniversitySmall and Medium Enterprises (SMES) Cooperation, Workshop I, Litvanya, 19 - 20 Mart 2009

Preprosessing In Data Mining Applications

Innovative Approaches to UniversitySmall and Medium Enterprises (SMES) Cooperation, Workshop I, Litvanya, 19 - 20 Mart 2009

Classification With Decision Trees And Polyanalyst’s Decision Tree Engine,

Innovative Approaches to UniversitySmall and Medium Enterprises (SMES) Cooperation, Workshop I, Litvanya, 19 - 20 Mart 2009

Data Mining Recent Applications in Manufacturing Systems

Innovative Approaches to UniversitySmall and Medium Enterprises (SMES) Cooperation, Workshop I, Litvanya, 19 - 20 Mart 2009

A Data Minig Software: Polyanalyst

Innovative Approaches to UniversitySmall and Medium Enterprises (SMES) Cooperation, Workshop I, Litvanya, 19 - 20 Mart 2009

Enerji tüketimine etki eden faktörlerin belirlenmesine ilişkin farklı modelleme yaklaşımları

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2008

Feature Selection and Preprocessing Application On Component Reports Of An Airline Company in Turkey

HDM-2008, International Conference on Multivariate Statistical Modeling And High Dimensional Data Mining, Kayseri, Türkiye, 19 - 23 Haziran 2008, ss.48

Bir tekstil işletmesinde kalite iyileştirmeye yönelik veri madenciliği uygulaması

ÜAS'2007: Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007, ss.59

Seramik üretiminde veri madenciliği

7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007

Karınca koloni optimizasyonu ile yapay sinir ağlarından sınıflandırma kuralları çıkarımı

YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.967-972

Havayolu işletmeleri için tehir raporlarında veri madenciliği uygulaması

YA/EM: 2007, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.1195-1200

İşletme performansına etki eden faktörlerin belirlenmesinde veri madenciliği yaklaşımı

USIS'2007, Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, ss.218-225

Havacılık uçuş güvenliğinde bir veri madenciliği uygulaması

Hasem'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.546-549

Dairesel cepli hidrostatik+hidrodinamik yataklarda sürtünme güç kaybı

YA/EM’2005: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005, ss.37

Dairesel cebli HidrostatikHidrodinamik Yataklarda Sürtünme Kaybı

YA-EM 2005 25. Ulusal KOngre 04-06 Temmuz KOÇ Üniversitesi, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005

Seramik Üretiminde Hamur Kalitesinin Bulanık Sistem Yöntemi İle Belirlenmesi

IV. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Denizli, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2003, ss.255-269

Kitap & Kitap Bölümleri

FUZZY DECISION-MAKING OF A PROCESS FOR QUALITY MANAGEMENT

Machine Learning, Optimization, and Big Data: Second International Workshop, MOD 2016, Volterra, Italy, August 26-29, 2016, Revised Selected Papers, Panos M Pardalos, Piero Conca, Giovanni Giuffrida, Giuseppe Nicosia, Editör, Springer, Volterra, ss.353-378, 2016

A SWOT- FAHP APPLICATION FOR A TEXTILE FIRM IN TURKEY

Enterprise Business Modeling, Optimization Techniques, and Flexible Information Systems, Papajorgji P., Guimarães A. M., Guarracino M. , Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.45-57, 2013

Informational Data Mining: A Survey from 2000 to 2010

Enterprise Business Modeling, Optimization Techniques, and Flexible Information Systems, Papajorgji P., Guimarães A. M., Guarracino M. , Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.58-65, 2013

Fuzzy Combinatorial Optimization Problems

Handbook of Combinatorial Optimization, Panos M. Pardalos, Ding-Zhu Du,Ronald L. Graham , Editör, Springer-Verlag , New York, ss.1357-1413, 2013