Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of damage parameters of a 3PL company via data mining and neural networks

JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING, cilt.30, ss.1437-1449, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Rule extraction for tram faults via data mining for safe transportation

TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE, cilt.116, ss.568-579, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of the Weights of Almond Nuts Based on Physical Properties through Data Mining

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, cilt.46, ss.579-584, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A DECISION MAKING PROCESS APPLICATION FOR THE SLURRY PRODUCTION IN CERAMICS VIA FUZZY CLUSTER AND DATA MINING

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, cilt.8, ss.285-297, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Data mining and preprocessing application on component reports of an airline company in Turkey

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.38, no.6, ss.6618-6626, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Classification rule discovery for the aviation incidents resulted in fatality

KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS, cilt.22, ss.622-632, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

TÜRKİYE’DE BİR HAVAYOLU İŞLETMESİNE AİT PARÇA SÖKÜM RAPORLARINA İLİŞKİN VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMASI

Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., cilt.24, no.1, ss.73-78, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

POLICY OPTIMIZATION ON A MANUFACTURING COMPANY IN RAPID GROWTH: A CASE STUDY

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.36, ss.693-703, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Geri Dönüşüm Sektörüne İlişkin Sorun Alanlarının Dematel ve Gri DematelYöntemiyle Değerlendirilmesi

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, cilt.22, ss.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Data Mining Approach For Prediction Of Fruit Color Properties

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.49, ss.37-43, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TOPLANTI TUTANAKLARININ ANALİZİ İLE BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.257-268, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, no.5, ss.87-101, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bankacılık Sektöründe Müşteri Değerlendirme Kriterleri Seçiminde Örnek Bir Karar Verme Süreci

Nevşehir Bilim ve Teknoloji dergisi, cilt.5, ss.167-184, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir tekstil sanayi sevkiyat bölümünde R’WOT analizi uygulaması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.247-253, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A’WOT analizi-Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uygulaması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.26, ss.369-378, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis Of Quality Errors During The Bed Production Process

5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Praha, Çek Cumhuriyeti, 12 Haziran - 16 Ekim 2019, ss.194-201 Creative Commons License

Fruit Mass Estimator Based on Physical Attributes by Feed Forward Neural Network

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 Nisan - 29 Aralık 2018, cilt.1, ss.508

Usage of the Facial Action Coding System to predict customer gender profile: A neuro marketing application in TURKEY

2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018

PREDICTION OF DAMAGE PARAMETERS OF 3PLS COMPANIES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, cilt.1, ss.784-788

A Neuromarketing Application in TURKEY

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1232

Reverse Logistic Network Design for Recycling of Solid Wastes

ICENS-4. International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev, Ukrayna, 2 - 06 Mayıs 2018, ss.1233

Artificial Neural Network Structures to Forecast Physical Attributes of Different Agricultural Products

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.382

Radial Basis Neural Networks (RBNN) for the Weight Prediction of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.230

Potential Use of General Regression Neural Network to Estimate Colour Parameters of Apples

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.272

Weight Prediction of Maras-18 Walnut (Juglans regia L.) Cultivar Using Modular and Radial Basis Neural Networks

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.283

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Approach for Prediction of the Colour Features of Apple Fruits

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017, ss.180

Strategy development with swot analysis on manufacturing Companies in rapid growth: a ceramic industry application

4th World Conference on Business, Economics and Management, WCBEM, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Mayıs 2017, ss.1-2

Bir kimya işletmesinde kapasite kullanım oranlarına göre talep tahmini uygulaması

1st International MediterraneanSCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016

APPLICATION OF MOORA METHOD FOR EVALUATING SERVICE QUALITY AND SELECTION THE BEST HOTEL IN HOTEL INDUSTRY

MOD 2016 - The Second International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data, Tuscany, İtalya, 26 - 29 Eylül 2016, ss.1

FUZZY DECISION-MAKING OF A PROCESS FOR QUALITY MANAGEMENT

MOD 2016 - The Second International Workshop on Machine Learning, Optimization and Big Data, Tuscany, İtalya, 26 - 29 Eylül 2016, ss.1

Selection of Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques

7th International Congress on Entrepreneurship, Bişkek, Kırgızistan, 12 Mayıs - 14 Temmuz 2016, ss.1-10

Sürdürülebilir Üretim Stratejilerinin Yalın Tekniklerle Değerlendirilmesi

35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.200

EVALUATION OF MEETING PROCEEDINGS VIA TEXT MINING

INFORMS Annual Meeting 2014, San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Kasım 2014

Customer satisfaction research on public transport systems and environmental aspects of satisfaction in public transport

Locate full-text(opens in a new window)| Export | Download | Add to List | More... CIE 2014 - 44th International Conference on Computers and Industrial Engineering and IMSS 2014 - 9th International Symposium on Intelligent Manufacturing and Service Systems, Joint International Symposium on "The Social Impacts of Developments in Information, Manufacturing and Service Systems", İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2014, ss.1072-1079

İş sağlığı ve güvenliğinde AHP ile Risk Analizi Uygulaması

Yöneylem araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014, ss.39

Performance improvement of international airlines' websites

OPT-i 2014 - 1st International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization, Kos İsland, Yunanistan, 4 - 06 Haziran 2014, ss.2267-2283

Swot analizinde çok kriterli karar verme-bir uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 33. Ulusal Kongresi (YAEM 2013), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013, ss.307

Veri madenciliği teknikleriyle tramvay arıza kayıtlarından kural çıkarımı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 32. ulusal kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.1-10

Comparison of polyanalyst prediction techniques using different data sets

Locate full-text(opens in a new window)| Export | Download | Add to List | More... 24th Mini EURO Conference on Continuous Optimization and Information-Based Technologies in the Financial Sector, MEC EurOPT 2010, İzmir, Türkiye, 23 Haziran - 26 Ekim 2010, ss.248-253

Experimental Design in Ceramics Production

The Impact of University and SMEs Cooperation on Employment, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Data Mining in Ceramics Production

The Impact of University and SMEs Cooperation on Employment, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2009

Bir tekstil işletmesinde kalite iyileştirmeye yönelik veri madenciliği uygulaması

ÜAS'2007: Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007, ss.59

Havayolu işletmeleri için tehir raporlarında veri madenciliği uygulaması

YA/EM: 2007, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.1195-1200

Karınca koloni optimizasyonu ile yapay sinir ağlarından sınıflandırma kuralları çıkarımı

YA/EM 2007: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2007, ss.967-972

İşletme performansına etki eden faktörlerin belirlenmesinde veri madenciliği yaklaşımı

USIS'2007, Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 5 - 07 Haziran 2007, ss.218-225

Havacılık uçuş güvenliğinde bir veri madenciliği uygulaması

Hasem'06 Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2006, ss.546-549

Dairesel cepli hidrostatik+hidrodinamik yataklarda sürtünme güç kaybı

YA/EM’2005: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005, ss.37

Kitap & Kitap Bölümleri

FUZZY DECISION-MAKING OF A PROCESS FOR QUALITY MANAGEMENT

Machine Learning, Optimization, and Big Data: Second International Workshop, MOD 2016, Volterra, Italy, August 26-29, 2016, Revised Selected Papers, Panos M Pardalos, Piero Conca, Giovanni Giuffrida, Giuseppe Nicosia, Editör, Springer, Volterra, ss.353-378, 2016

A SWOT- FAHP APPLICATION FOR A TEXTILE FIRM IN TURKEY

Enterprise Business Modeling, Optimization Techniques, and Flexible Information Systems, Papajorgji P., Guimarães A. M., Guarracino M. , Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.45-57, 2013

Informational Data Mining: A Survey from 2000 to 2010

Enterprise Business Modeling, Optimization Techniques, and Flexible Information Systems, Papajorgji P., Guimarães A. M., Guarracino M. , Editör, Igı Global, Pennsylvania, ss.58-65, 2013

Fuzzy Combinatorial Optimization Problems

Handbook of Combinatorial Optimization, Panos M. Pardalos, Ding-Zhu Du,Ronald L. Graham , Editör, Springer-Verlag , New York, ss.1357-1413, 2013