Determination of Best Military Cargo Aircraft with Multi-Criteria Decision-Making Techniques


GÜRBÜZ F. , GÖLEÇ A. , ŞENYİĞİT E.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.5, pp.87-101, 2016 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 5
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Page Numbers: pp.87-101

Abstract

 The changes that continually occur in the world’s economic, military, and diplomatic constraints and strategic targets lead countries to take preventive measures for their defense systems. One of these is that involving military cargo planes. The aim of this study is to determine the best options, by using multi-criteria decision-making approaches, for supplying military cargo aircraft, such as the AHP, SAW, ELECTRE and TOPSIS methods. Firstly, in this study, the military cargo aircraft are examined in order to determine if they meet the needs of and make a contribution to the Air Force in a deterrent capacity. Next, decision theory is studied and related subjects and definitions are explained. Later, all the methodologies are presented individually. All the criteria are defined during the application process. These criteria are operational effectiveness, the country’s share in the project, maintainability, maintenance easiness and cost-effectiveness. After this, a hierarchical model is composed and a comparison of criteria is made using the AHP and SAW methods : also the criteria of data related to the AHP method are used in the AHP, TOPSIS and ELECTRE methods. Finally, four different methods are used for three aircraft alternatives (A, B, C) and the best one ( C ) is determined.

Dünya üzerinde değişen ekonomik, askeri, diplomatik kısıtlar ve stratejik hedefler, ülkelerin savunma sistemleri konusundaki ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin de niteliklerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu ihtiyaçların en önemlilerinden biri de askeri kargo uçaklarıdır. Silahlı birlikler içinde hem istenilen sayıda malzeme ve personel nakli yapabilen, hem içinde barındırdığı bütün uçak sistemleri açısından uçuş emniyetini en üst düzeyde tutabilen hem de harekât şartlarında bomba yüklenebilme, maksimum irtifaya çıkabilme, bir çıkışta azami süre havada kalabilme gibi harekât etkinliğini artıran faktörlere sahip olan en iyi alternatif uçağı belirlemek her ülke için önemli bir sorundur. Yukarıda belirtilen kriterlerin haricinde toplam maliyet etkinliği, idame edilebilirliği, hat ve depo seviyesi bakım kolaylıkları ile ülkelerin alım projeleri içindeki payları da, tercih edilecek alternatifte aranan temel başlıklardır. Bu çalışmanın amacı, ordularına askeri kargo uçağı katmak isteyen ülkelerin karar verici birimlerine, tespit edilen en önemli ve uygulanabilir kriterler ışığında, en uygun alternatifibulmaları için çok kriterli karar verme tekniklerinden AHP, TOPSIS, ELEECTRE ve SAW metodlarının uygulanması suretiyle yol göstermektir.