Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Bakımından Kamu Zararı ve Tespiti

Ceza Hukuku Dergisi, sa.44, ss.711-745, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ceza Muhakemesinde Kısmi Kesinleşme

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.571-607, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yağma Suçu Bakımından Yarar Sağlama Amacı

Ceza Hukuku Dergisi, sa.44, ss.673-709, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Meslek Unvanlarının Haksız Kullanılması Suçu

Kayseri Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Dergisi, sa.15, 2020 (Hakemsiz Dergi)

Tıbbi Uygulama Hataları Bakımından Taksir Bilinçli Taksir Ayrımı Komplikasyon İzin Verilen Risk Ayrımı Bağlamında

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.63-106, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dilencilik Suçu

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.121-172, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cumhuriyet Savcısı nın Delilleri Ve Fiili Takdir Yetkisi

Annals Of Epidemiology, cilt.19, sa.2, ss.953-990, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa Konseyi İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme Raporu (Çeviri)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, sa.94, ss.393-428, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Avrupa Konseyi İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme Raporu

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.94, ss.393-428, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A.İ.H.M. Teixeire De Castro- Portekiz Kararı (Çeviri)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, sa.91, ss.409-430, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Teixeira de Castro Portekiz Davası

Türkiye Barolar Birliği, sa.91, ss.409-430, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Valenzuela Contreras İspanya Davası

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.85, ss.476-481, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Karar Özel Hayata Saygı İhlal Kararı

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.4, sa.40, ss.165-168, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçlarının Manevi Unsur Bakımından Ayırt Edilmesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.58, sa.2, ss.231-279, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Parlamenter Sistemde Devlet Başkanlığı ve Türk Parlamenter Sisteminde Cumhurbaşkanı nın Halk Tarafından Seçilmesi

Armağan (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan), ss.1701-1730, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS VEKASTEN YARALAMA SUÇLARININMANEVİ UNSUR BAKIMINDAN AYIRT EDİLMESİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.58, sa.2, ss.271-279, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanı nın Cezai Sorumluluğu ve Yargılanması

Armağan (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan), ss.1731-1768, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tefecilik Suçu TCK m 241

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.25-42, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8 Maddesi Kapsamında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.71-117, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Ceza Yargılamasında Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.3, sa.2, ss.71-117, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kazanılmış Hak Kavramı Bağlamında İdari İşlemin Geri Alınması

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.82, ss.759-777, 2008 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinin Hukuki ve Siyasi Boyutu

Anadolu Hukuk Dergisi (AHUDERGİ), sa.5, ss.30-36, 2008 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Türkiye nin Avrupa Birliği nin Hukuki ve Siyasi Boyutu

Anadolu Hukuk Derneği Dergisi, sa.5, ss.30-35, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.81-128, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon Malpraktis Ayırımı

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.81, ss.1997-2006, 2007 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hak Arama Hürriyeti ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.3-41, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hak Arama Özgürlüğü ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.3-41, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tıbbi Uygulama Hataları Bakımından İlliyet/ Nedensellik Bağı ve Tespiti

IV. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ ONLINE, Türkiye, 08 Ocak 2021

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu Markanın İzinsiz Kullanılması 556 Sayılı KHK 61 A I

İpek Yolu Canlanıyor Türk- Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2012, ss.485-518

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (Markanın İzinsiz Kullanılması

İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.485-518 Creative Commons License

MEVZUAT İÇİN GERİ İNSAN ONURUNUN KORUNMASI AÇISINDAN İLERİ BİR ADIM GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

II. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Ceza Muhakemesinde İstinaf

Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

Ceza Muhakemesinde İkrar

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018

İletişimin Denetlenmesi Tedbiri

İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Eğitim Modülü, , Editör, MATBAM Ajans (AB Projesi Yayını), Ankara, ss.105-226, 2014

MEVZUAT İÇİN GERİ, İNSAN ONURUNUN KORUNMASI AÇISINDAN İLERİ BİR ADIM: GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler, DEMİR, Oğuzhan Ömer./ SEVER, Murat., Editör, Başak Matbaacılık Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti., Ankara, ss.217-240, 2011 Creative Commons License

Diğer Yayınlar