Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları (TCK m. 132)


BİRTEK F.

Seçkin Yayınevi, Ankara, 2013

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2013
  • Publisher: Seçkin Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

Toplumun bir bireyi olarak yaşamını sürdüren insan, ancak haberleşme yoluyla kişiliğini geliştirebilir ve kendisini ifade edebilir. Bu yönüyle haberleşme, insan ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Korkusuz bir biçimde haberleşebilmek ve haberleşme içeriğinin başkalarının algı ve müdahalesine kapalı kalacağı yönündeki beklenti, kişinin en temel haklarındandır. Kişilerin haberleşmelerinin gizliliğine yönelik hukuka aykırı müdahaleler, kişinin mutlak sırlarının başkaları tarafından öğrenilmesi tehlikesini doğurduğundan, bu türden müdahaleler insan kişiliği bakımından en büyük tehdit ve bir tür yıkım oluşturur. Kitap da, haberleşmenin gizliliği, haberleşme hürriyeti ve haberleşmenin gizliliği hakkı ile özel hayatın gizliliğine saygı hakkı ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. Haberleşmenin gizliliğine yönelik gerek hukuka uygun ve gerekse hukuka aykırı müdahaleler (TCK m. 132 kapsamında yer alan suç tipleri) hem klasik hem de elektronik haberleşme araçları bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Ayrıca, kişinin (mağdurun) kendisine yönelik olarak işlenen hakaret, tehdit, şantaj gibi suçların işlendiği sırada haberleşme içeriğini kayderek, bu içerikleri yetkili mercilere ulaştırması, eşlerin birbirlerinin haberleşmesine müdahalesi, işverenin çalışanların haberleşmesine müdahalesi ve nihayet bilişim sistemlerine müdahale edilmek suretiyle haberleşmenin gizliliğinin ihlali gibi güncelliğini yitirmeyen konular da, hem suç teorisi hem de ceza yargılaması bakımından incelenmiştir.