Doç.Dr.

Fatih BİRTEK


HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Post Doktora

University Of Lancaster, Law School, Law, İngiltere

2015 - 2015

2015 - 2015

Post Doktora

University Of Lancaster, Law School, Law, İngiltere

2008 - 2012

2008 - 2012

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans-Tezsiz

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye

2003 - 2006

2003 - 2006

Lisans

Kırıkkale Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Ön Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçları

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal Bilimler (SOC), Sosyal Bilimler Genel, KANUN

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - 2017

2012 - 2017

Dr.Öğr.Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2012 - 2017

2012 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2011 - 2012

2011 - 2012

Araştırma Görevlisi

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

2007 - 2011

2007 - 2011

Öğretim Görevlisi

Polis Akademisi, Niğde Polis Meslek Yüksek Okulu, Akademik Kadro

Deneyimler

2012 - 2016

2012 - 2016

Dekan Yardımcısı

Erciyes Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2014

2014

Dilencilik Suçu

BİRTEK F.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.121-172, 2014

Link

2013

2013

Cumhuriyet Savcısı’nın Delilleri Ve Fiili Takdir Yetkisi

BİRTEK F.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.953-990, 2013

Link

2011

2011

Avrupa Konseyi İletişimin Denetlenmesi ve Gizli İzleme Raporu (Çeviri)

BİRTEK F.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, ss.393-428, 2011

2010

2010

A.İ.H.M. Teixeire De Castro- Portekiz Kararı (Çeviri)

BİRTEK F.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, ss.409-430, 2010

2009

2009

Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanı’nın Cezai Sorumluluğu ve Yargılanması

KARAGÖZ K. , BİRTEK F.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1731-1768, 2009

2009

2009

Tefecilik Suçu (TCK m. 241)

BİRTEK F.

Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, ss.25-42, 2009

2008

2008

Kazanılmış Hak Kavramı Bağlamında İdari İşlemin Geri Alınması

BİRTEK F.

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.82, ss.759-779, 2008

2008

2008

Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğinin Hukuki ve Siyasi Boyutu

BİRTEK F.

Anadolu Hukuk Dergisi (AHUDERGİ), ss.30-36, 2008

2007

2007

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesinde İdarenin Kusura Dayanan Sorumluluğu

BİRTEK F.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.81-128, 2007

2007

2007

Hak Arama Hürriyeti ve Türk Pozitif Hukukunda Yargı Yolu Kapalı İşlemler

GÜL C. , BİRTEK F.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.3-41, 2007

2007

2007

Tıbbi Müdahaleler Açısından Komplikasyon-Malpraktis Ayrımı

BİRTEK F.

İstanbul Barosu Dergisi, cilt.81, ss.1997-2007, 2007

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (Markanın İzinsiz Kullanılması

BİRTEK F.

İpek Yolu Canlanıyor Türk-Çin Hukuk Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.485-518

Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Ceza Muhakemesinde İkrar

BİRTEK F.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2018 Özet

Link

2014

2014

Ceza Hukuku Genel Hükümler (Temel Bilgiler)

BİRTEK F.

Adalet Yayınevi, Ankara, 2014

Link

2011

2011

Örgütlü Suçlar ve Yeni Trendler

BİRTEK F.

MEVZUAT İÇİN GERİ, İNSAN ONURUNUN KORUNMASI AÇISINDAN İLERİ BİR ADIM: GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER, DEMİR, Oğuzhan Ömer./ SEVER, Murat., Editör, Başak Matbaacılık Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti., Ankara, ss.217-240, 2011

Link

Diğer Yayınlar