Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Covid-19 Pandemi Sürecinde Dijital Diplomasi: T.C. Dışişleri Bakanlığı Üzerine Bir Araştırma

Turkish Studies - Social Sciences, cilt.15, sa.4, ss.1087-1104, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nüfuz Pazarlaması (Influencer Marketing) ve Satın Alma Davranışı İlişkisi: Sosyal Ağ Kullanıcıları Üzerinden Bir Araştırma

OPUS International Journal of Society Researches, cilt.16, sa.31, ss.4265-4288, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Toplumunda Gözetim Uygulamaları ve Tüketici Bakış Açısından Bir Değerlendirme

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi e-Gifder, cilt.6, sa.1, ss.149-171, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Araştırmalarında 2006-2016 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerine İlişkin Bir Durum Değerlendirmesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, ss.55-73, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi Academia, cilt.5, sa.3, ss.290-306, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADOLF HİTLER’İN KORKU ÇEKİCİLİĞİ BAĞLAMINDA KAMU SPOTU REKLAMLARINDA KULLANIMI

Erciyes İletişim Dergisi Akademia, cilt.5, sa.3, ss.290-306, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Televizyon Programlarında Ürün Yerleştirme:”Survivor All Star” Örneği

Selçuk İletişim, cilt.9, sa.4, ss.238-257, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME: “SURVIVOR ALL STAR” ÖRNEĞİ

Selçuk İletişim, cilt.9, sa.4, ss.238-257, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Job satisfaction in terms of social gender equality in employees and its effect on the corporate reputation: The sample of ERU academicians

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.508-518, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marka Konumlandırmada İlişki Yönetimi: Bankacılık Sektöründe Web Sayfaları Üzerinden Bir Değerlendirme

The Journal Of Academic Social Science Studies, sa.44, ss.73-90, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARKA KONUMLANDIRMADA İLİŞKİ YÖNETİMİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE WEB SAYFALARI ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

The Journal of Academic Social Science Studies, sa.44, ss.73-90, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kültürel Diplomasi Aracılığıyla Ülke İmajı: Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Perspektifinden Bir Araştırma

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Search, cilt.8, sa.39, ss.965-974, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Halkla İlişkiler Faaliyeti Olarak Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulanabiliriliği: Erciyes Üniversitesi Örneği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.145-167, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Halkla İlişkiler Faaliyeti Olarak Bilgi Edinme Hakkı ve Uygulanabilirliği: Erciyes Üniversitesi Örneği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.14, ss.145-167, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution of Stari Most to Turkey’s Reputation in Terms of Culture and Heritage

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.31, ss.59-78, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Kültürel İlişkilerin Geleceği:Bulut Kültürü

Akademia Erciyes İletişim Dergisi, cilt.1, sa.4, ss.80-90, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Contribution of Stari Most to Turkey's Reputation in Terms of Culture and Heritage Tourism

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, sa.31, ss.59-78, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler ve Demografik Özellikler İtibari İle Algısal Farklılıklar

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.8, sa.32, ss.271-282, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HİBE PROJELERİNİN DEĞİŞİM GÜÇÜ: “YEMLİHA HAZIRLANIYOR YARINLARA”

Dekaum 2. Uluslararasi Kadın Kongresi, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Ekim 2018, ss.432-440

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN LİSANS EĞİTİMİNE YÖNELİK MEMNUNİYET DÜZEYLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

III. Ines International Education and Social Science Congress, Antalya, Türkiye, 28 Nisan - 01 Mayıs 2018, ss.202-209

Gender Perspective of Child Education Center Personnel: Case Study of Erciyes University

ınternational Conference on Contemporary Women's Studies (IWSC), İstanbul, Türkiye, 8 - 09 Mart 2018, ss.59

Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler (MPR) Uygulamalarında İlişkisel Yaklaşım: Chatbot Örneği

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2017, ss.10

The Importance of Early Child Education for Gender Equality in Turkey

International Symposium on Asian Languages and Literatures, Aurangabad, Hindistan, 2 - 04 Şubat 2017, ss.48

Job Satisfaction in Terms of Social Gender Equality in Employees and Its Effect on The Corporate Reputation: Sample of Eru Academicians

2nd International Conference on Social Sciences & Education Research, İstanbul, Türkiye, 4 Kasım - 06 Aralık 2016, ss.147

Foreign Aids As An Alternative International Communication Method In Public Diplomacy: A Research On Somalia Example

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.202

A Comparative Analysis on the Use of Social Media Public Relations of Online Shopping Sites

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.214-215

Yurt Dışında Bulunan Türk Eserlerinin Yerli Turistler Perspektifinde Türkiye'nin Tanıtımına Etkisi

I.Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2010, ss.629-642

Kitap & Kitap Bölümleri

Reklamlarda Kadın(lık) ve Erkek(lik) Temsilleri: Toplumsal Cinsiyet Açısından Bir Değerlendirme

Disiplinlerarası Bakış Açısı ile Kadın Erkek Eşitliği, Asuman GÖLGELİ Elif DENİZ ŞAFAK Emel TANYERİ MAZICI Hülya ARGUNŞAH Jale METİN KIYICI Masreka KHAN Zeynep ÖLÇÜ DİNÇER, Editör, Efe Akademi, İstanbul, ss.91-110, 2020

A Study on International Public Relations and Perspective of Turkey

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit Arklan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, ss.383-410, 2017

Foreign Aids As An Alternative Method Of International Communication In Public Diplomacy: A Research On The Sample Of Somalia

Communication and Media Reserach International Associaton of Social Science Research, Arslan H., İçbay M.A., Ruggiero, C., Editör, E-Bwn, İstanbul, ss.401-410, 2017

A Study on International Public Relations and Perspective of Turkey

Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit Arklan, Editör, Peter Lang Publishing, Frankfurt, ss.383-410, 2017

Kavramsal, Sektörel ve Mesleksel Açıdan Uluslararası Halkla İlişkiler

Uluslararası Halkla İlişkiler, "Tanyeri Mazıcı, E.", Editör, Omniscriptum Gmbh&Co, Saarbrücken, ss.1-30, 2016

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Ülke Markası

Uluslararası Halkla İlişkiler, "Tanyeri Mazıcı, E.", Editör, Omniscriptum Gmbh&Co, Saarbrücken, ss.199-230, 2016

Kavramsal, Sektörel ve Mesleksel Açıdan Uluslararası Halkla İlişkiler

Uluslararası Halkla İlişkiler, Yrd.Doç.Dr.Emel Tanyeri Mazıcı, Editör, OmniScriptum GmbHCo, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, ss.1-30, 2016

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Ülke Markası

Uluslararası Halkla İlişkiler, Yrd.Doç.Dr.Emel Tanyeri, Editör, OmniScriptum GmbHCo, Türkiye Alim Kitapları, Saarbrücken, ss.199-230, 2016

Ekip Çalışması ve İnsan İlişkileri

Ekip Çalışması ve Liderlik, Prof.Dr.Mustafa Akdağ, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, ss.18-40, 2015

Uluslararası Krizlerin Yönetiminde Bir İletişim Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı ve Dünyadan Örnek Uygulamalar

Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Akdağ, M. ve Arklan, Ü., Editör, Literatürk, Konya, ss.493-524, 2014

Uluslararası Krizlerin Yönetiminde Bir İletişim Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi Kavramı Ve Dünyadan Örnek Uygulamalar

Kriz Yönetimi İletişimsel Temelde Çözüm Odaklı Stratejik Yaklaşımlar, Prof.Dr.Mustafa Akdağ-Doç.Dr.Ümit Arklan, Editör, Literatürk Yayıncılık, Konya, ss.493-524, 2014

Yerel Gazetelerde Yer Alan Reklamlar Üzerine Kayseri Örneği’ nde Bir İnceleme

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza ÇAKIR ve Hakan AYDIN, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.345-367, 2012

Yerel Gazetelerde Yer Alan Reklamlar Üzerine Kayseri Örneği’nde Bir İnceleme

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hamza Çakır-Hakan Aydın, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.345-367, 2012

Okuyucuların Yerel Gazeteleri Algılamaları (Kayseri Örneği)

Çakir H Güllü K Koçer M Tanyeri E Tarih İçinde Kayseri Basını Çakır H Aydın H Ed Palet Yayınları Konya ss 477 508, Hamza Çakır ve Hakan Aydın, Editör, Palet, Konya, ss.477-508, 2012

Halkla İlişkilerde Sponsorluk

Halkla İlişkilere Giriş, Prof.Dr.Metin Işık, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.169-188, 2012

Halkla İlişkiler Etkinliği Olarak Lobiciliğin Yeni Boyutu: e-lobicilik

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, IŞIK M.,AKDAĞ, M, Editör, Eğitim Kitabevi, Konya, ss.200-0, 2009

Halkla İlişkiler Etkinliği Olarak Lobicliğin Yeni Boyutu: E-Lobicilik

Dünden Bugüne Halkla İlişkiler, Doç.Dr.Metin Işık-Yrd.Doç.Dr. Mustafa Akdağ, Editör, Eğitim Akademi Yayınları, Konya, ss.269-288, 2009