Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Body Image and Sexual Self-confidence in Patients with Chronic Urticaria

Sexuality And Disability, cilt.38, ss.147-159, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar