Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Nisan 2016 Doçentlik Sınavı

  ÜAK/ Hacettepe Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2016 Tez Savunma (Doktora)

  ERÜ Gıda Mühendisliği Anabilimdalı

  Doktora Tez Savunması Jüri Üyeliği, 5 adet

 • Ocak 2016 Akademik Kadroya Atama

  ERÜ Gıda Mühendisliği Anabilimdalı

  Akademik Kadroya Atama Jüri Üyeliği, 10 adet

 • Ocak 2016 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  ERÜ Gıda Mühendisliği Anabilimdalı

  Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyeliği, 25 adet

 • Ocak 2016 Akademik Personel Sınavı

  ERÜ Gıda Mühendisliği Anabilimdalı

  Araştırma Görevlisi Sınavı, 10 adet

 • Haziran 2014 Doçentlik Sınavı

  ÜAK/ Süleyman Demirel Üniversitesi

  Doçentlik Jüri Üyeliği

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2014 - Devam Ediyor Trade Science Inc & Accounts of Biotechnology Research Journal

  Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Journal of Food Processing and Beverages

  Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Food Science and Technology (Horizon Research Publishing, USA)

  Editör

 • 2010 - Devam Ediyor Journal of Food Science and Engineering

  Editör

 • 2008 - Devam Ediyor Gıda Sanayii Dergisi

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2007 - Devam Ediyor Advances in Natural and Applied Sciences

  Yardımcı Editör

 • 2006 - Devam Ediyor World Journal of Dairy & Food Sciences

  Yardımcı Editör

 • 2006 - Devam Ediyor American-Eurasian Journal of Scientific Research

  Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2014 - Devam Ediyor Reoloji Derneği, Kurucu, Başkan

  Başkan

 • 2011 - Devam Ediyor International Society of Maillard Reaction (IMARS)

  Üye

 • 2005 - Devam Ediyor European Society of Rheology

  Üye

 • 2005 - Devam Ediyor American Chemical Society

  Üye

 • 2002 - Devam Ediyor Çölyakla Yaşam Derneği

  Üye

 • 2000 - Devam Ediyor Gıda Teknolojisi Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Şubat 2015 Brazilian Journal of Chemical Engineering

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Temmuz 2013 Pamukkale J Eng Sci

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2013 Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, (TÜBİTAK, Baş editör: Prof. Dr. SEBAHATTİN ÖZCAN )

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2013 Analytical Methods

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Food & Function

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2013 Industrial Crops and Products

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2012 Journal of Dairy Science

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Nisan 2011 LWT - Food Science and Technology (Elsevier, Receiving Editor: Rakesh K. Singh)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2011 Journal of Food Processing & Technology (OMICS Group, Managing Editor: Prof. Dr. Jozef Kokini)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2011 Journal of Agricultural and Food Chemistry (Published by ACS publications, Associate Editor:Francisco Tomas-Barberan)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2010 Journal of Agricultural Science and Technology (Dr.K. Poustini, Editor-in-Chief)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2010 KSÜ Journal of Natural Sciences,

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2009 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (TrJFAS, Editor: Dr. Cennet ÜSTÜNDAĞ)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2009 YYU Agriculture Science Journal (Editör: Doç. Dr. Suat ŞENSOY)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2009 Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, (Published by Elsevier, Editor: A. Rasoul Mosa Al-Omran)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009 Food Science and Technology International (SAGE Pablications, Managing Editor: Dr. Remedios MELERO)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2009 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (Editör: Doç. Dr. Suat ŞENSOY)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2009 Journal of Agricultural Science and Technology (Dr.K. Poustini, Editor-in-Chief)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Şubat 2008 Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, (Published by Elsevier, Editor: A. Rasoul Mosa Al-Omran)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2008 Starch, (Published by Wiley-VCH, Starch Editorial Office Dr. Christine Mayer)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2006 Hasad Food Journal (Editor: Dr. Alper Önenç)

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2006 Food Hydrocolloids, (Elsevier,Editor: Dr. Stefan Kasapis)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2006 International Journal of Food Sciences and Nutrition (Editör:Dr.Megan Pratt; Taylor Francis Group)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2005 British Biotechnology Journal (P. Mondal, Editorial Office, SCIENCEDOMAIN international)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2005 International Dairy Journal (Elsevier, Editor: Dr. David W. EVERETT)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2005 European Journal of Lipid Science and Technology, (Published by Willey-VCH, Editor-in-Chief: Dr. Ines Chyla).

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2005 SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Enst. Müd.:Prof.Dr. Remzi KARAGUZEL).

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2005 Journal of Food Processing and Preservation, (Published by Willey-Blackwell, Editor-in-Chief: Dr. Y. Martin Lo).

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2004 Journal of Food Process Engineering,(Published by Willey-Blackwell, Editor in Chief: Dr. Elena Castell-Perez)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2004 Food Chemistry (Elsevier, Editor: Dr Paul M. Finglas)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2004 Food Additives and Contaminants (Published by:Taylor and Francis Group, Editor :Dr. Elke Anklam).

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2003 Food Science and Technology International (SAGE Pablications, Managing Editor:Dr. Remedios MELERO)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2003 Journal of Food Biochemistry, (Published by Willey-Blackwell, Managing Editor: Dr. Maurice Marshall)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2003 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ocak 2003 TÜBİTAK Projesi

 • Ocak 2002 Journal of Texture Studies (Willey- Blackwell, Editor:Dr. Ton van Vliet)

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Ocak 2000 Analytica Chimica Acta (Elsevier, Editor: Dr. Alan TOWNSHEND)

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2018 - Devam Ediyor Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş.

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2018 - Devam Ediyor Göknur Gıda San. Tic. A.Ş

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2015 - Devam Ediyor Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2016 Elit Çikolata A.Ş.

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2006 - 2014 Bayrak Gıda San. Tic. A.Ş

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

 • 2011 - 2011 Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genç Girişimcilik Çalıştayı, Danışman, Kayseri Organize Sanayi, Kayseri

  Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2018 - Devam Ediyor TÜBİTAK- TOVAG Danışma Kurulu Üyesi

  www.tubitak.gov.tr

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2007 - Devam Ediyor TARIM BAKANLIĞI, KORUMA KONTROL GENEL MÜD., Süt ve Ürünleri Alt Komisyon Çalışma Grubu Üyesi,

  tarim.gov.tr

  Erciyes Üniversitesi, Turkey

 • 2011 - 2012 TÜBİTAK Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi Odak Grupları

  tubitak.gov.tr

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Turkey