Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Development of a new three-directional distractor system for the correction of maxillary transverse and sagittal deficiency

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.46, sa.3, ss.424-431, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw using platelet-rich fibrin.

Cranio : the journal of craniomandibular practice, cilt.35, ss.332-336, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oral leukoplakia associated with amalgam restorations.

Journal of oral science, cilt.58, ss.445-8, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diş Hekimliğinde Postoperatif Ağrı Yönetimi

Türkiye Klinikleri, cilt.13, sa.1, ss.74-79, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oroantral Açıklıkların Okluzal Splintler ile Cerrahisiz Kapatılması

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.20, sa.3, ss.169-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Dental Enfeksiyon Nedeni ile Meydana Gelen Tek Taraflı Fasiyal Sinir Paralizi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.32-36, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Unusual Complicatıon After Tooth Extraction: Extensive Subcutaneous Emphysema. A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.5, ss.723-726, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

An Ectopic Wisdom Tooth That Caused Pulpitis Pain Of The Second Molar: Case Report

erciyes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.24, ss.120-123, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MAKSİLLADA ŞEFFAF HÜCRELİ ODONTOJENİK KARSİNOM: OLGU SUNUMU

Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mart 2020, ss.148-151

Mandibulada Gelişen Diffüz Skleroze Osteomyelitin Denosumab ile Tedavisi: Olgu Sunumu

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.372

TEMPOROMANDIBULAR EKLEM BOZUKLUKLARI İLE KAN DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.732-736

Protez-vuruğu Sonucu İlaca Bağlı Osteonekroz(mronj) Gelişen Hastada Protetik Tedavi Yaklaşımı

Erciyes Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Şubat 2020, ss.524

Effects of Neutrophil and Platelets on Maxillomandibular Cysts

Turkish Association Of Oral And Maxillofacial Surgery 26th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.1, ss.104-105

Treatment of Unilateral Mandibular Angle Fracture Associated With Third Molar Extraction: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.194

Treatment of Osteomyelitis After Mandibular Parasymphysis Fracture: A Case Report

Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) 13th International Congress with EACMFS Endorsement, Antalya, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.230

Pediatrik Hastalardaki Odontojenik Enfeksiyonların ve Tedavilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma

5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Knogresi, Kasyseri, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2019, cilt.1, ss.94

derin sedayonla diş çekimi yapılan çocuklarda demografik verilerle postoperatif komplikasyonlar arasındaki ilişki

türk diş hekimleri birliği 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2018, ss.255

Unilateral Hemolacria After Le Fort I Osteotomy: A Case Report

IAOMS- AÇBİD Joint Congress in Conjunction with AÇBİD 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, cilt.1, ss.185

Maxillary Sinus Volumes and Mucosal Thickness of the Patients with Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the Jaws

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 10. Uluslararası Kongresi,, 11 - 15 Mayıs 2016

Development of A Three-Directional Distractor System for The Correction Of Maxillary Transverse And Sagittal Deficiency

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) Uluslararası Kongresi, 27 - 31 Mayıs 2015

Bisphosponate Related Osteonecrosis of the Mandible Associated with Dental Implants”

Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) 9. Uluslararası Kongresi,, 27 - 31 Mayıs 2015

Early Manifestation Of Leukemia: A Case Of Persistent Facial Swelling

. Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 8. Uluslararası Kongresi, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

A Rare Complication After The Extraction Of A Maxillary Third Molar Extensive Subcutaneous Emphysema

8. Uluslararası ACBİD (Ağız Çene Ve Yüz Cerrahisi Birliği Derneği) Kongresi, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

Removal Of A Complex Odontoma Endoscopically From The Maxillary Sınus A Case Report,

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 8. Uluslararası Kongresi,, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

A Rare Complication After The Extraction Of A Maxıllary Third Molar: Extensive Subcutaneous Emphysema: A Case Report.

Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) 8. Uluslararası Kongresi, 28 Mayıs - 01 Haziran 2014

Unilateral Facial Nerve Paralysis Caused by Dental Infection

7th Internetional Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society(AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013

Effects of Platelet Rich Plasma (PRP) on Fibrocartilage, hyaline cartilage and bone repair in temporomandibular joint

7th İnternational Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), 29 Mayıs - 02 Haziran 2013