Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Transformation of Television Broadcasting in Turkey Analysis on Broadcasts Between 1995 2015 According to Programme Types

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

Sosyal Medya Çerçevesinde Türkiye'de İnternet ve İletişim Özgürlüğü

Uluslararası Yeni Medya - Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.620-632

Kitap & Kitap Bölümleri

Transformation of Television Broadcasting in Turkey: Analysis on Broadcasts Between 1995- 2015 According to Programme Types

Communication and Digital Media, Hasan Arslan,Mehmet Ali İçbay,Madalina Tomescu, Editör, Bialystok: E-Bwn, Bialystok, ss.115-124, 2017 Creative Commons License