Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İç Anadolu Bölgesi Evleri Ve Güney Doğu Anadolu Evlerinin Taş Ile Bütünleşen Birlikteliği

Arkitekt Dergisi, cilt.4, no.5, ss.25-31, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Three Greek Orthodox churches from Kayseri, Turkey, and the ethnic composition of Ottoman society

TRANSACTIONS OF THE ANCIENT MONUMENTS SOCIETY, cilt.51, ss.31-51, 2007 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sokak Sağlıklaştırma Proje Deneyimi Kayseri-Talas Kazım Paşa Caddesi

Online Journal of Art and Design, cilt.7, ss.184-201, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas Amerikan Koleji “Kız Okulu Binası” Koruma Çalışmaları

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları Dergisi, cilt.1, ss.41-54, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Different Approaches In Archıtectural Educatıon About Workshops Cooperation And Joint Events

International Journal of Academic Research In Education and Review, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÇEPNİ SURP SARKİS ERMENİ KİLİSESİ RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.42-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çepni Surp Sarkis Ermeni Kilisesi Restorasyon Çalışmaları

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, ss.42-66, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.163-171, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Bir Platform Olarak Extreme Architecture"

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültür Dergisi,TOL, ss.94-99, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Conservation Education Techniques: The Role and Importance of Modern Technology

Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal, ss.1063-1070, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetim-Üniversite İşbirliğinin Önemi ve Çalıştaylar

T.C. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.203-214, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tavlusun: Çok Kültürlü Bir Mimarlık Platformu

Mimarlık, ss.62-63, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Evlerinde Mimari Biçimleniş ve Kültür İlişkisi Üzerine

Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, ss.9-15, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Evleri

Bizim Kayseri Dergisi, ss.48-50, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuyumcuoğlu Konağı Restorasyon Çalışmaları

Tasarım, ss.80-85, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gevher Nesibe Sultan Tıp Medresesi

Yapı, ss.88-95, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Kentlerinde Mahalle Kavramına Bir Yaklaşım

Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç–Çevre-Kültür Dergis, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Kentsel Sit Alanı Belgeleme Çalışmaları

Tarihi Kentler Birliği Dergisi Yerel Kimlik, ss.19-24, 2002 (Hakemsiz Dergi)

Sinan’ın Yurdu Ağırnas: 21.Yüzyıl Başına Dek Yaşamını Sürdürebilen Geleneksel Yerleşme

Mimarlık Dergisi, T.M.M.O.B. Mimarlar Odası Yayınları, ss.50-54, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut X I : Güneydoğu Anadolu Evlerinin Mekansal Çözümleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.70-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut X I I : İç Anadolu Evleri ile Güneydoğu Anadolu Evlerinin Birlikte Çeşitliliği

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.70-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut X : Antakya Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.73-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut I X : Diyarbakır Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.69-77, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut V I I I : Mardin Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yaınları, ss.60-73, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut V I I : Gaziantep Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.64-75, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut V : İç Anadolu Bölgesinde Yer Alan Taş Sivil Mimarlık Örneklerinin Ortak Özellikleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.50-68, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut V I : Urfa Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.67-74, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut I V : Kayseri Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.55-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas Yeni Cami Rum Kilisesi

Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç–Çevre-Kültür Dergisi, ss.97-99, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Anadolu'da Konut I I I : Aksaray Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.56-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut I I : Niğde Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.54-69, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Taş Sivil Mimarlık Örneklerinde Çörtenler

Yapı Dergisi, YEM Yayınları, ss.99-102, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Geleneksel Anadolu Evi" Geleneksel Anadolu Mimarlığı Yazı Dizisi

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.56-57, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Sit Alanlarında Koruma ve Canlandırma Stratejileri

Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, ss.6-9, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas Evleri

Sanatsal Mozaik, Kentsel Bilinç–Çevre-Kültür Dergisi, Çekül Vakfı Yayınları, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu'da Konut I : Nevşehir Evleri

Arkitekt Dergisi, Nokta Basın A.Ş. Yayınları, ss.58-72, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Korumada Eğitim Sorunu

Batı Akdeniz Mimarlık Dergisi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi Yayınları, ss.12-14, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arkeolojik Alanların Çağdaş Kent Mekanı ile Bütünleştirilmesi Mümkün müdür

International Symposium On Civilization, Cities And Architecture, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2016

Tarihi Binalarda Uygulama ve Koru(ma)ma Sorunları

Korumada 50 Yıl Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2005, ss.109-118

Thınkıng On The Gaps And Opportunıtıes That Exıst In Archıtectural Educatıon Through Globalızatıon Process In Turkey

6th World Conference On Learnıng, Teachıng and Educatıonal Leadershıp (WCLTA-2015), Paris, Fransa, 29 - 31 Ekim 2015

Caravansaries: The Agricultural Treasures of Silk Road and The Case of Kayseri-Sultanhanı

2nd International Conference on Archi-Cultural Translations Through the Silk Road Proceedings, Mukogawa Woman’s University, Kyoto, Japonya, 1 - 04 Aralık 2012, ss.442-457

Discussion on conservation education through restoration praxis in Turkey

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2721-2727 identifier

Kültürel Süreklilik Sağlamada Yaratıcı Kentsel Tasarımın İşlevi

T.C. Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye’de Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, I. Kentsel Tasarım Haftası, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2010, ss.145-153

Conservation

International Architectural Education Forum 4, MimED Association for Architectural Education, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2009, ss.148-151

Kayseri Gevher Nesibe Tıp Medresesi ve Darüşşifası Restorasyon Çalışmaları

Selçuklu Çağında Mimarlık Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 - 04 Mart 2009, ss.244-255

Feeling Art With Architectural Elements

XXII. World Congress of Architecture, XXII. Dünya Mimarlık Kongresi, UIA2005, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2005

Mimarlık Eğitiminde Koruma Bilinci ve Kültürü

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Doğan Kuban Semineri 2000, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2002, ss.94-97

Kayseri Kentsel Sit Alanı Mimari Belgeleme Çalışmaları

Tarihi Kentler Birliği Talas Buluşması, Kayseri, Türkiye, 19 - 21 Temmuz 2002, ss.19-24

Osmanlı Dönemi Azınlık Evlerinin Mekansal Özellikleri

Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı ‘Uluslarüstü Bir Miras', Türkiye, 1 - 04 Kasım 2002, ss.296-303

Kültürel Süreklilik Sağlamada Mimarlığın Misyonu ve Mimarlık Eğitimi

”, XIV. Uluslararası Yapı ve Yaşam 2002 Kongresi, Mimarlıkta Kültürel Değişim ve Süreklilik; Cultural Change & Continuity in Architecture, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2002

Korunacak Tek Yapıdan Korunacak Kentsel Dokuya, Geleneksel Kent Parçalarına

Erciyes Üniversitesi, XI. Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Koruma Kültürü, Planlama ve Kayseri Paneli, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2002, ss.9-15

Towards a Process of Re-vitalization Ağırnas:Sinan’s Hometown

Livable environments & architecture International Congress: Nature, Cities, Architecture & Sustainable Development, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2001

A Transformation Comparison:Traditional And Contemporary Construction Systems And Earthquakes

International Conference On The Sysmic Performance Of Traditional Buildings, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2000, ss.16-18

I6. Conference Of IAPS, ‘IAPS 16, Metropolis 2000, Which Perspectives Cities, Social Life & Sustainable Development (Socio-Economic Monographs)

Kayseri, The Future Metropolis of Central Anatolia and Germir & Tavlusun, Two Small Historical Towns within the Vicinity, Fransa, 1 - 04 Ekim 2000

Atmosferik Olayların Taş Malzeme Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1999, cilt.2

Hızlı Kentsel Değişimlerin Tarihi Kent Mekanlarındaki Etkilerinin Sorgulanması: Kayseri Örneği

T.C. Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, I. Metropoliten Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ekim 1999, ss.207-211

Kültürel Miras Yönünden Zengin Bir şehir Olan Kayseri'de Bazı Tarihi Anıtların İrdelenmesi

T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, IX. Mühendislik Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 1997

Korunması Gereken Yapıların Korunmada Öncelik Sırasının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırmada Kayseri Örneği

T.C. Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, III. Balıkesir Mühendislik - Mimarlık Sempozyumu, Balıkesir, Türkiye, 1 - 04 Nisan 1997, ss.16-22

Kitap & Kitap Bölümleri

Atölye-2013 / Renk Atölyesi

"Kentsel Dokuda Arayışlar" 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı G., Zengin H., Baydoğan M. Ç., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.89-95, 2015

Genel Değerlendirme

Kentsel Dokuda Arayışlar Kayseri Hacılar 2012 2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı Gonca, Zengin Hayat, Baydoğan Murat Çağlar, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2015

Mimari Nitelikler Bağlamında Hacılar

Kentsel Dokuda Arayışlar Kayseri Hacılar 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı Gonca, Zengin Hayat, Baydoğan Murat Çağlar, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, ss.63-77, 2015

Re-Space/ Re-Generation/ Re-Use/ Re-Thinking/ Re-Construction/ Re-….

Atelier Darsiyak, B. Hisarlıgil, S. Lökçe, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.46-52, 2009

Atelier Darsiyak

Re Space Re Generation Re Use Re Thinking Re Construction Atelier Erciyes International Summer School, Beyhan Bolak Hisarlıgil, Sevgi Lökçe, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.46-52, 2009

Kayseri’de Yaşam ve Konut Kültürü

Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2006

Geleceğin Orta Anadolu Metropolü Kayseri Yakınında İki Küçük Tarihsel Kent: Germir ve Tavlusun

T.A.Ç. Vakfı’nın 25. Yılı Anı kitabı, Türkiye’de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras, H. Sezgin, Editör, Türkiye Anıt Ve Çevre Değerlerini Koruma Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.101-108, 2001

Bilirkişi Raporları

Diğer Yayınlar