Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu (International Symposium On Civilization, Cities And Architecture)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 “Belleğin Topografyası: II. Doğu avrupa’dan Türkiye Coğrafyasına Kültürel Mirasa Sahip Çıkmak” Paneli

  Moderatör

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 21. yy Penceresinden Kültür ve Kimlik Uluslarası Sempozyumu

  Oturum Başkanı

  Azerbaycan

 • 2013 T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gerçekleştirilen Mimarsinan’ı Anma Etkinlikleri

  Moderatör

  Kayseri, Türkiye

Ödüller

 • Eylül 2015 ERÜ Mimarlık Fakültesi’ni Dünya Üniversiteleri Sıralamasında İlk 500 İçine Taşımak

  T.C. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Eylül 2014 En Fazla Atıf Yapılan Araştırmacılar 8. Sırada, ISI Indekslerine Giren Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Araştırmacılar 16. Sırada, Dergilerde En Fazla Yayın Yapan ve Uluslararası Kongrelerde En Fazla Bildiri Sunan Araştırmacılar ilk 10

  T.C. Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Nisan 2013 Ağırnas'ta yer alan eserlerin bekgelenmesi, korunması ve yaşatılması çalışmaları

  Ağırnas Belediyesi

 • Ağustos 2012 KAYSİNKOM-Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu Kuruluşuna Katkı, Teşekkür Belgesi

  Kayseri Büyükşehir Belediyesi

 • Haziran 2012 KAYSİNKOM-Kayseri Mimar Sinan Araştırma, Uygulama ve Tanıtım Faaliyetlerini İzleme Komisyonu Logo Yarışması Jüri Üyeliği, Teşekkür Belgesi

  Mimarlar Odası Kayseri Şubesi

 • Eylül 2011 2010-2011 Ders Yılı Mimarlık Öğrencileri Koruma Amaçlı Proje Ödüllendirmesi Yarışması

  TAÇ Türkiye Anıt Çevre Değerlerini Koruma Vakfı

 • Ekim 2008 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü

  E.Ü. Rektörlüğü

 • Mart 2007 Gevher Nesibe Medresesi, 2. Ulusal Mimarlık Koruma Ödülleri Yarışması, Anıtsal Yapı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerii Birincilik Ödülü

  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

 • Mart 2007 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Başarı Teşvik Ödülü

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Haziran 2006 Sosyal, Kültürel ve Sportif Etkinliklere Katkı, Teşekkür Belgesi

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Mayıs 2006 Kent Belgeleme Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı

 • Ocak 2006 Kayseri Gevher Nesibe Sultan Tıp Medresesi ve Darüşşifası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Teşekkür Belgesi ve Heykel

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Ocak 2006 Birlikte Çeşitlilik Yaratan Kültürler Sergisi, Teşekkür Belgesi

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Nisan 2005 Kayseri Kentsel Sit Alanı 265 Ada Restorasyon Çalışmaları Sergisi, Teşekkür Belgesi

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Haziran 2004 Geleneksel Kayseri Evleri Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projeleri, Teşekkür Belgesi

  Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

 • Mart 2003 Vakıf Eserlerinin Korunması ve Yaşatılmasına Katkı, Teşekkür Belgesi

  T.C. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü

 • Mart 2003 Yeni Cami Rum Kilisesi Koruma Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Talas Belediye Başkanlığı

 • Haziran 2002 Talas'ta Yer Alan Sivil Mimarlık Örnekleri Koruma Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Talas Belediye Başkanlığı

 • Şubat 2002 "Taç Vakfı 25.Yılı Türkiye'de Risk Altındaki Doğal ve Kültürel Miras" kitabına katkı, Teşekkür Belgesi

  TAÇ Türkiye Anıt Çevre Değerlerini Koruma Vakfı

 • Eylül 2000 Yahyalı Seyyid Ali Türbesi Rölöve-Restorasyon Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü

 • Ağustos 2000 İç Kale, Yoğunburç ve Surlar Rölöve-Restorasyon Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Kayseri Valilği İl Kültür Müdürlüğü

 • Haziran 2000 2000 Yılı Ajandası, "Mimarlıkta Simgeler" Fotoğraf Yarışması, Kültürel Katkı Belgesi

  TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 • Haziran 2000 Zeynel Abidin Türbedar Evi Rölöve-Restorasyon Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü

 • Haziran 2000 Ağırnas Mimar Sinan Evi Rölöve Çalışmaları, Teşekkür Belgeleri

  T.C. Ağırnas Belediye Başkanlığı

 • Mayıs 1999 Eski Rüştiye Mektebi Rölöve-Restorasyon Çalışmaları, Teşekkür Belgesi

  T.C. Kayseri Valiliği İl Kültür Müdürlüğü

 • Ekim 1996 Birleşmiş Milletler II İnsan Yerleşmeleri Konferansı "Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme" Sergisine Katkı, Teşekkür Belgesi

  Türk Tarih Vakfı

 • Ağustos 1984 Gaziantep Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması, İlk Üç Ödül

  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,.

 • Eylül 1983 Nevşehir Hükümet Konağı Mimari Proje Yarışması, Mansiyon Ödülü

  T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1