Kayseri Kentsel Sit Alanı Belgeleme Çalışmaları


BÜYÜKMIHÇI G., KOZLU H. H.

Tarihi Kentler Birliği Dergisi Yerel Kimlik, no.6, pp.19-24, 2002 (Non Peer-Reviewed Journal)