Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Crystal Structure Characterization of Ni2MnSb Full-Heusler Alloy and Ni1.75Co0.25MnSb, Ni1.50Co0.50MnSb, NiCoMnSb Quaternary Heusler Alloys

5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.239

Structure and Magnetic Characteristics of Co2MnSb Full-Heusler Compound

5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.32-35

Soft-Ferromagnetic Characterization of Ni2MnSb Full-Heusler Alloy and Ni1.75Co0.25MnSb, Ni1.50Co0.50MnSb, NiCoMnSb Quaternary Heusler Alloys

5th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2018), Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 October 2018, ss.240

EFFECT OF DEPOSITION TIME STRUCTURAL, MORPHOLOGICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF CUO NANO THIN FILMS DEPOSITED BY CHEMICAL BATH DEPOSITION

International Congress on Vocational and Technical Sciences-II, Batum, Gürcistan, 10 April - 13 May 2018, ss.7-8

Mechanical Properties and Microhardness in Zn based Zn-Sn-Mg Ternary Alloys

Türk Fizik Derneği 33. Uluslarararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 September 2017, ss.515

Solid-Lİquid Interfacial Energy of Zn-Sn-Mg Ternary Metallic Alloy

Türk Fizik Derneği 33. Uluslarararası Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 6 - 10 September 2017, ss.519

Fabrication of Ni-Co-Mn-Sb Heusler Alloys

4 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation MSNG2017), Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 June 2017, ss.208

Magnetic and Structure Prorperties of Ni-Co-Mn-Sb Quaternary Heuslar Alloys

4 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology for Next Generation MSNG2017), Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 June 2017, ss.83

"Structural, electrical, thermal and mechanical properties and microhardnessin Al-based Al-Sn-Mg ternary alloys"

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, Budapeşte, Macaristan, 3 - 07 May 2017, ss.681

Al-Pb-Zn üçlü alaşımının termo-elektriksel özellikleri

18. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.42

Crystall Structure Parameters of Pb-Sn-Zn Ternary Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.778

Tensile Strenght, Elongation and Microhardness Properties of Sn-Al Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.776

Thermal and Electrical Properties for Pure Al, Pure Sn and Al-Sn Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.774

Determination of Enthalpy of Fusion and Heat Capacity by DSC for Pb-Cd Binary Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.773

Microhardness and Microstructure Properties of Pb-Cd Binary Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.772

%95Sn-%5Sb ve %94Sn-%5Sb-X (X=Bi, Zn) Alaşımlarının Elektriksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Türk Fizik Derneği, 28. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.30

Mechanical Properties of Sn-Zn-Al Solder Alloys

28th International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2011, ss.256

Pb-Sb-Sn üçlü metalik alaşımında elektriksel iletkenlik özellikleri

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.579

Al-Pb-Sn üçlü metalik alaşımında elektriksel özellikleri

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.575

Sn-Sb-Zn üçlü metalik alaşımında kristal örgü parametrelerinin tayini

Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2010, ss.582

Mg-Sn Alaşım Sisteminde Katı Sn Fazı için Katı-Sıvı Araryüzey Enerjisinin Ölçülmesi

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, (Ankara) Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.37

Ag-Sn İkili Metalik Alaşımında Katı Sn Fazı için Katı-Sıvı ve Tane Arayüzey Enerjilerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, (Ankara) Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.36

Ag-Sn ikili metalik alaşımının bileşime bağlı elektriksel iletkenlikleri ve yapı parametreleri

Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.23

Al-Mg-Zn üçlü metal alaşımının Al ve Zn taraflarında Mg nin elektriksel ölçüme etkisi

Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.51

Thermo-electrical characterization in alfa, beta, gama phases of Pb-Sn-Zn ternary alloy

Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası fizik kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.54

Al-Pb-Zn üçlü metalik alaşımında farklı kompozisyonlarda termo-elektriksel ölçüm sonuçları

Türk Fizik Derneği, 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 September 2009, ss.52

Cd-Sn İkili Metalik Alaşımında İntermetalik Fazda Arayüzey Enerjisinin Ölçülmesi

15. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, (Ankara) Bilkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2008

Cd-Sn Alaşımlarının Mikroyapısı ve Thermoelektriksel Özellikleri

25th International Physical Congress, Türkiye, 1 - 04 August 2008, ss.486

Cd-Sn İkili Metalik Alaşımında Cd? Katı Fazı için Katı-Sıvı Arayüzey Enerjisinin Deneysel Olarak Belirlenmesi

14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, (Ankara) Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2007, ss.33

Thermo-Electrical Properties of Mg-Sn Binary Metalic Alloy

24. Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye, 1 - 04 August 2007, ss.380

'Thermo-elektriksel properties of Mg-Sn binary metalic alloy'

Turkish Physical Society, 24rd International Physics Congress, Türkiye, 1 - 04 August 2007, ss.9

Electrical and thermal transport properties of Pb-Cd alloys

13. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.83

Solid-Liquid Interfacial Energy for Solid Zn in Cd-Zn Liquid Solutions

14. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, (Ankara) ODTÜ Üniversitesi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 November 2006, ss.63

Solid-Liquid Interfacial Energy of Tin in the Cd-Sn Eutectic System

2006 TMS Annual Meeting and Exibition, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 January 2006, ss.285

The Solid-Liquid Surface Energy in the Cd-%88Sn Binary Alloy

TFD 23, 23. International Physiscs Congress, Türkiye, 1 - 04 August 2005, ss.201

Directional Solidification of The Cd-Zn Eutectic Alloys

TFD 23, 23 International Physiscs Congress, Türkiye, 1 - 04 August 2005, ss.548

Saf Pivalic Acid'in Kontrollü Katılaştırılması

1. Kızılırma Fen Bilimleri Kongresi, Kırklareli, Türkiye, 1 - 04 May 1997, ss.248-259

Cd-Pb Sisteminde Katı-Sıvı Yüzey Enerjisinin Elde Edilmesi

Türk Fizik Derneği 15. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 1995, ss.164

Succinonitrile'in Katı-Sıvı Yüzey Enerjisinin Ölçülmesi

15. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 1995, ss.242

Saydam Organik Malzeme olan Benzophenon'un Doğrusal Katılaştırılması

Türk Fizik Derneği 15. Fizik Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 1995, ss.194

Succinonitrile'in katı-Sıvı Yüzey Enerjisinin elde Edilmesi

13. Ulusal Fizik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 October 1992, ss.106

Kitap & Kitap Bölümleri

Mekanik Laboratuar Deneyleri

Erciyes Üniversitesi Yayınları No:140, Kayseri, 2003