Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1994 - 2000
  Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstiitüsü, Katıhal Fiziği, Türkiye

 • 1989 - 1992
  Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Katıhal Fiziği , Türkiye

 • 1985 - 1989
  Lisans

  Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2000
  Doktora

  İkili Metalik Alaşımların Katı-Sıvı Arayüzey Enerjilerinin Ölçümü

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik/Katıhal

 • 1992
  Yüksek Lisans

  Kadmiyum Çinko İkili Alaşımında Katı-Sıvı Yüzey Enerjisinin Hesaplanması

  Erciyes Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik/Katıhal

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Güvenliği Sertifikası
  , Erciyes Üniversitesi Ersem

 • 2005Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticilerin Eğitimi Programı
  , Fen-Edebiyat Fakültesi