Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Amebicidal effects of fenugreek (Trigonella foenum-graecum) against Acanthamoeba cysts

FOOD SCIENCE & NUTRITION, cilt.7, ss.563-571, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

PHYTOCHEMICAL COMPOSITION OF CORIANDRUM SATIVUM L. (CORIANDER) SEEDS AND ANTIBACTERIAL EFFECTS ON LAYING HENS

JOURNAL OF ANIMAL AND PLANT SCIENCES, cilt.28, ss.1615-1621, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License

Pollen morphology of Scaligeria DC. (Apiaceae) in Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.42, ss.462-477, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Essential Oil Composition of Scaligeria napiformis Native to Turkey

CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, cilt.52, no.6, ss.1100-1101, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

11-Hydroxy-2,4-cycloeudesmane from the Leaf Oil of Juglans regia and Evaluation of its Larvicidal Activity

NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS, cilt.11, ss.1421-1424, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Wound Healing accelaration effect of endemic Ononis L. species growing in Turkey

JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, cilt.135, ss.63-70, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modifiye Edilmiş Trikom Boyama Metodu ve Wheatley'in Trikom Boyama Metodunun Karşılaştırılması

Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, cilt.10, ss.15-18, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Research Article: Essential oil composition of Helianthemum canum (L.) Baumg. (Cistaceae) growing in Turkey

The Asian Society of Pharmacognosy, cilt.1, ss.5-10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anatomical and morphological characteristics of Helianthemum canum (L.) Baumg (Cistaceae)

Biological Diversity and Conservation, cilt.9, ss.168-177, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Antioxidant Capacity and Metal Content of Physalis peruviana L. Fruit Sold in Markets

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, ss.291-294, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Comparative morphological studies on three endemic Ononis L. (Leguminosae) species growing in Turkey

Biological Diversity and Conservation, cilt.9, ss.82-91, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Helianthemum Miller Türlerinin Geleneksel Kullanımı

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.49-52, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigations on Capsıcum annuum L. Samples Purchased from Kayseri Province of Turkey

TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, cilt.12, ss.144-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Alchemilla L. Türlerinin Kimyasal Bileşikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

Hacettepe University Journal of the Faculty of Pharmacy, cilt.34, ss.17-30, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)
Link

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis L. (Fabaceae) Türünün Polen ve Tohum Morfolojisi

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.89-102, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antimicrobial Activity of Ferula halophila Peşmen

Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, cilt.31, ss.57-61, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Approach to Medicinal Plants: Organic-Inorganic Hybrid Structure (Nanoflower)

International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Türkiye, 26 April - 27 May 2018, ss.10

FRUIT ANATOMY OF THE GENUS SCALIGERIA DC. (APIACEAE) IN TURKEY

2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS-2017), Ankara, Türkiye, 11 - 13 October 2017

Helianthemum ledifolium (L.) Miller varyetelerinin in vitro antiparazitik aktivitelerinin değerlendirilmesi

20. ULUSAL PARAZITOLOJI KONGRESI ULUSLARARASI KATILIMLI PARAZİTOLOJİ 2017, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 September 2017, ss.327-328

Trıgonella Foenum-Graecum’un Acanthamoeba Castellanı Kistleri U¨zerine Amobisidal Etkisi

2. ULUSLARASI LI·SANSU¨STU¨ EGˆI·TI·M KONGRESI· BI·LDI·RI· KI·TABI, Manisa, Türkiye, 12 - 14 May 2017, ss.907

Helianthemum Canum' un antileishmanial aktivitesinin araştırılması

XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 November 2016

Efficiency of Coriandrum sativum L. in clinically resistant strains and synergism on cefoxitin

1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), Adana, Türkiye, 26 - 28 October 2016, ss.4317

Scaligeria DC. Türlerinin Uçucu Yağ Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Taksonomiye Katkıları

XXII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, Türkiye, 31 August - 03 September 2016, cilt.1, ss.76-77

Geçmişte ve Günümüzde Pelinotu'nun Kullanımı: Artemisia absinthium L.

XII. Türk Eczacılık Tarihi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 03 June 2016, ss.66-67

DIMETHOATE-INDUCED TOXICITY IN RAT BRAIN AND THE AMELIORATIVE EFFECT OF LAUROCERASUS OFFICINALIS ROEM. (CHERRY LAUREL) FRUIT EXTRACT

2nd INTERNATIONAL CONGRESS of FORENSIC TOXICOLOGY Industrial and Environmental Toxicology, Ankara, Türkiye, 26 - 30 May 2016, ss.1-2

Reproductive Toxicity of Dimethoate In Rats and The Protective/Ameliorative Effects of Cherry Laurel (Laurocerasus Officinalis Roem.) Fruit

9. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi-TURKHELTOX, İzmir, Türkiye, 21 - 24 October 2015, cilt.0, no.0, ss.43

Dimethoate-induced hepatotoxicity in rats and the protective/ameliorative effects of cherry laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) fruit

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox2015 Congress, İzmir, Türkiye, 21 - 24 October 2015, cilt.0, no.0, ss.42

Antibacterial Effect of Coriander (Coriandrum sativum L.) Seed Extract and Synergistic Interaction with Cefoxitin

11th International Symposium, on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 9 - 12 June 2015, cilt.1, ss.461-462

Investigation of Biological Activities and Chemical Analysis of Helianthemum canum L. Baumg (Cistaceae)

11th Internatıonal Symposıum On Pharmaceutıcal Scıences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 9 - 12 June 2015, cilt.1, ss.394-395

Aromaterapi

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Türkiye, 27 - 29 May 2015, cilt.1, ss.43

Essential oil composition of Scaligeria napifromis (Sprengel) Grande native to Turkey

45th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESENTIAL OILS, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 September 2014, cilt.1, ss.74

The composition of the essential oil of Helianthemum canum (L.) Baumg growing in Turkey

45th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ESENTIAL OILS, İstanbul, Türkiye, 3 September - 31 August 2014, cilt.1, ss.73

Helianthemum canum (L.) Baumg (Cistaceae) Bitkisinin Anatomik ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi

XXI. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı (BİHAT), Nevşehir, Türkiye, 28 May - 01 June 2014, cilt.1, ss.126

Chemical Diversity and Biological Activity of Juglans Oils from Turkey

Xth International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds, Tashkent-Bukhara, Özbekistan, 21 - 23 November 2013, ss.74
Link

Altınçilek meyve ekstresinin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 3 - 07 September 2012, ss.373-374

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis L. (Fabaceae) Türünün Gövde Anatomisi

21.ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2012, cilt.1, no.13256, ss.437

Kayseri’de aktarlarda satılan Viburnum Opulus türünün meyve ekstresinin serbest radikal süpürücü aktivitesinin belirlenmesi.

21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), İzmir, Türkiye, 1 - 04 September 2012, ss.379

Evaluation of mineral composition of Cranberrybush (Viburnum opulus L.).

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 29 June 2012, ss.408

Evaluation of DPPH radical scavenging activity of Viburnum opulus L.

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 29 June 2012, ss.409

DPPH radical scavenging activity of Physalis L. fruit extract.

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS)., Ankara, Türkiye, 26 - 29 June 2012, ss.411

Determination of trace elements and heavy metals in Physalis L. fruit.

10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Ankara, Türkiye, 26 - 29 June 2012, ss.467

Quantitative Analysis of Flavonoids in Three Endemic Ononis L. Species by High- Performance Liquid Chromatography (HPLC)

10 th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS), Türkiye, 1 - 04 June 2012, cilt.1, no.112, ss.410

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis L. (Leguminosae)Türü Üzerinde Morfolojik Çalışmalar

19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Mersin, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.0-77

Türkiye'de Doğal Olarak Yetişen Endemik Üç Ononis L. Türünün Antioksidan Aktivitesi

19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Mersin, Türkiye, 1 - 04 October 2010, ss.0-40

Antimicrobial Activity of Three endemic Ononis L. Species Native to Turkey

9 th International Symposium, on Pharmaceutica Sciences, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.0-152

The Leaf Anatomical Studies on Three Endemic Ononis L. Species Native to Turkey

9 th International Symposium, on Pharmaceutica Sciences, Türkiye, 1 - 04 June 2009, ss.0-151

Adana ve Ankara aktarlarında Satılan Alıç Çiçek ve Yaprakları Üzerinde Morfolojik ve Anatomik İncelemeler

18. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.0-86

Türkiye'de Yetişen Ferula halophila Peşmen türü Üzerinde Anatomik Çalışmalar

16.Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 June 2008, ss.164-175

Adana ve Ankara Aktarlarında Satılan Ceviz Yaprağı (Juglandis Folium) Üzerine Morfolojik ve Anatomik Çalışmalar

17. Bitkisel İalç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.0-54

Prangos platychlaena Boiss.(Umbelliferae) Meyva ve Herbasının Uçucu Yağlarının Analizi

17. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.0-53

Konya Civarında Yetişen Prangos Lindl. Türleri Üzerinde Antioksidan Aktivite Çalışmaları

17. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İzmir, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.0-26

Studies on Ferula halophila Peşmen

53RD Annual Congress, İtalya, 1 - 04 August 2005, ss.0-134

Kitap & Kitap Bölümleri

FFD MONOGRAFLARI Bitkiler ve Etkileri

Pistacia lentiscus (Sakız ağacı), "Demirezer Ö., Ersöz T., Saraçoğlu İ., Şener B., Köroğlu A., Yalçın F.N. , Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.885-895, 2017