Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2013 - 2018Yrd.Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2011 - 2013Öğretim Görevlisi Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Merkez Müdür Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Uluslararası Botanik Bahçesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Erbotam)

 • 2013 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansFARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALARDA LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

 • DoktoraTÜRKİYE FLORASI

 • Yüksek LisansBİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ (I)

 • LisansZEHİRLİ BİTKİLER VE DOĞAL TOKSİNLER

 • LisansBİTİRME PROJESİ (II), Lisans, 2013-2014

 • Yüksek LisansBİTKİ TOPLAMA VE HERBARYUM TEKNİKLERİ (II)

 • LisansEKONOMİK BİTKİLER

 • LisansFARMASÖTİK BOTANİK

 • LisansFARMASÖTİK BOTANİK LAB.

Yönetilen Tezler

 • Kayseri ve Komşu İllerde Yetişen Lactuca L. Türleri Üzerinde Farmasötik Botanik Yönden Araştırmalar

  BALDEMİR KILIÇ A. (Eş Danışman)

  S.İLGÜN(Öğrenci), Doktora, 2015

 • Türkiyede Doğal Olarak Yetişen Helianthemum canum L. Baumg. Türü Üzerinde Farmasötik Botanik Yönünden Araştırmalar

  BALDEMİR KILIÇ A.

  N.ŞAM(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015