Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRENCİLERİN JAPONCADAN TÜRKÇEYE YAPTIKLARI ÇEVİRİLERDE SORUNLU NOKTALAR VE ÖNERİLER

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ss.141-164, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

TÜRK VE JAPON KÜLTÜRÜNDE AİLE-AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİLEYANSIMASI

Diyalektolog, cilt.1, ss.11-24, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TÜRKÇE DE VE JAPONCA ni de DURUM EKLERİ VE JAPONCA ÖĞRETİMİ ÜZERİNE

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.42, ss.41-51, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Öğrencilerin Japoncadan Türkçeye Yaptıkları Çevirilerindeki Sorunlar Üzerine

Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu - JADEUS 2019, Muğla, Türkiye, 11 Eylül - 13 Ekim 2019

Japonca ve Türkçede tekuru ve teiku ile gitmek gelmek Yardımcı Eylemlerinin Görünüşsel ve Bilişsel Açıdan Karşılaştırılması

Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı III, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Haziran 2016, cilt.3, ss.307-322

Dil- Kültür Etkileşimi Açısından Türkçe ve Japonca

Uluslararası Kayseri Sosyal Bilimler Kongresi USBİK, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.136

“Japonca Öğretiminde ‘Japon Kültürü’ Dersinin Rolü - Erciyes Üniversitesi’nden Bir Örnekle”

Orta Doğu Japon Dili Eğitimcileri Semineri, Cairo, Mısır, 16 - 17 Ağustos 2015 Creative Commons License

“uchi (ni)” ve “aida (ni)” Yapılarının Kullanım Farklılıkları ve Öğretimi Üzerine

13. Türkiye Japonca Öğretmenleri Konferansı, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Haziran 2014

Japoncada ”iru” ve ”aru” eylemlerinin Yardımcı Eylem Olarak Kullanımı ve Öğretimi

1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 5 - 06 Mayıs 2011, cilt.1, ss.133-140

Bulunma Durumu Bildiren ”iru” Eyleminin Yardımcı Eylem Olarak Kullanımı ve Türkçedeki Görünümü

10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, cilt.1, ss.180-186

Japoncada `iru, aru' Eylemlerinin Yardımcı Eylem Olarak Kullanımı ve Öğretimi

I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2011, cilt.1, ss.133-140

-ta Biçiminin Kiplik Kullanımı ve Öğretimi Üzerine

Türkiye’xxde Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2007

-teiru`-no nitto hikaku

4. Japonca Öğretmenleri Konferansı, Kayseri, Türkiye, 17 Ekim 2005, cilt.1, ss.83-87

Kitap & Kitap Bölümleri

-Te iru in Translated Narratives from Japanese into Turkish

Shaping The Field of Translation In Japanese ↔Turkish Context I, Esen Esin, Miyashita Ryō, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.205-227, 2019

Manchukuo Devletinde Japonca Eğitim Sistemi (1932 - 1945)

Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri, Cahit Kahraman, Levent Toksöz, Editör, Transnational Press London, Londrina, ss.235-250, 2017

Japoncada ”-yo, -ne, -yone” Duygu İlgeçleri ve Türk Öğrencilerin Algılayışı

Japon Dili ve Kültürü İncelemeleri 日本語・日本文化諸考究, Cahit Kahraman, Levent Toksöz, Editör, Transnational Press London, London, ss.95-113, 2017

Türkçe "gitmek-gelmek" ve Japonca "iku-kuru" Eylemlerinin Bilişsel Açıdan Karşılaştırılması- Türkçe Anadil Konuşucularına Yönelik Öğretimi Üzerine

Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar JDI Serisi II, Özbek A., Özşen T., Kawamoto K., Editör, Paradigma Akademi, Çanakkale, ss.235-246, 2016

Diğer Yayınlar