TÜRK VE JAPON KÜLTÜRÜNDE AİLE-AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİLEYANSIMASI


Creative Commons License

Atay A.

Diyalektolog, vol.1, no.20, pp.11-24, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 20
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.22464/diyalektolog.292
  • Journal Name: Diyalektolog
  • Journal Indexes: Art Index
  • Page Numbers: pp.11-24
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

LINGUISTIC REFLECTION OF FAMILY-KINSHIP RELATIONS IN TURKISH AND JAPANESE CULTURES Abstract One of the important elements to teach or learn a second language is to get language acquisition together with the culture. For example, family and kinship have a major role in the formation of the culture of any society. Although the names of families and relatives in the target language are known, it may not be known how families and relatives address each other. There is no problem when the forms of discourse are similar to the native language and the target language. However, if an address in the native language is used differently in the target language and this difference is not known by the learner, this leads to faults and problems in the learner's communication. In this research, the main elements of family and family relations, which have an important place in the formation of both Turkish and Japanese cultures, were examined. The aim of this research is to compare the use of family and kinship concepts in Turkish and Japanese cultures in daily life and to determine the cultural differences between the two languages. As a result of the comparison, cultural differences due to differences in both languages were determined. Keywords: family, relatives, language-culture, Turkish, Japanese

TÜRK VE JAPON KÜLTÜRÜNDE AİLE-AKRABALIK İLİŞKİLERİNİN DİLE YANSIMASI

Özet

İkinci dili öğretmek veya öğrenmek için önemli unsurlardan biri de dili kültürüyle birlikte edinmektir. Örneğin, aile ve akrabalıklar toplumun kültürünün oluşumunda büyük role sahiptir. Her ne kadar hedef dilde aile ve akraba adları bilinse de aile ve akrabaların birbirlerine nasıl hitap ettikleri bilinmeyebilir. Hitap şekilleri anadil ve hedef dilde benzerlik gösterdiğinde bir sorun olmamaktadır. Ancak, anadildeki bir hitap şekli hedef dilde farklı şekilde kullanılıyorsa ve bu farklılık öğrenici tarafından bilinmiyorsa, bu durum öğrenici açısından iletişimde aksaklıklara ve sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Araştırmada hem Türk hem de Japon kültürünün oluşumunda önemli yeri olan aile ve akrabalık bağlarının ana ögeleri incelenmiş ve her iki toplumun kültürü içinde şekil bulan aile ve akrabalık bağlarının kendi dillerine yansıyan yönleriyle Türkçe ve Japoncaya bakılmıştır. Bu araştırmada amaç, Türk ve Japon kültürüne ait aile ve akrabalık kavramlarının günlük hayattaki kullanımlarını karşılaştırarak her iki dilin farklı noktalarını, dolayısıyla kültürel farklılıklarını saptamak olmuştur. Karşılaştırma sonucunda her iki dildeki farklılıklara bağlı kültürel farklılıklar belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: aile, akraba, dil-kültür, Türkçe, Japonca