15-18. Yüzyıl Arası Yabancı Dil Olarak Japonca Öğretiminde Kullanılan Ders Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme: Çin ve Korelilerin Japonca Ders Kitapları


Atay A.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.17, no.Özel sayı, pp.44-55, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: Özel sayı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17244/eku.878413
  • Title of Journal : Eğitimde Kuram ve Uygulama
  • Page Numbers: pp.44-55

Abstract

Japonya, yabancılar tarafından en eski zamanlardan günümüze kadar her konuda ilgi duyulan bir ülke olmuş ve Japoncaya ve Japon kültürüne olan ilgi hiç bitmemiştir. En yakınındaki Çinli ve Koreliler de en uzaktaki Avrupalılar da Japonya’ya ilgi duymuş ve Japonca öğrenerek bu ilgilerini göstermişlerdir. Konumu itibariyle Japonya’ya en yakın olan Çin ve Kore, en eski tarihlerden beri Japonya ile etkileşim halinde olan iki ülkedir. Bu etkileşim yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve siyasal ilişkiler içinde günümüze kadar devam etmiştir. Dil, en önemli iletişim aracı olarak bu ilişkilerin kurulmasında rol alan araç olmuştur. Çinli ve Korelilerin bir şekilde Japonca öğrenmeleri ve konuşmaları ya da Japonların Çince ve Korece öğrenmeleri iletişimin gereği olmuştur. Burada ele alacağımız konu, Japonca öğrenen Çinli ve Korelilerin yazdıkları materyallerin tanıtımını yapmaktır. Japon tarihi ve Japon dili eğitimiyle ilgili Japonların yazdığı çok sayıda eser mevcuttur ve bunların hepsi Japonya’da basılmıştır. Ancak çeşitli nedenlerle Japonca öğrenen Çinli ve Koreliler yazdıkları materyalleri kendi ülkelerinde yayınlamışlardır. Bu eserler kendi ülkesinde ilk kez basılması noktasında önemli bir ortak özellik taşımaktadır. Bununla birlikte her eserin yazıldığı dönem içinde kendine has bir özelliği bulunmakta ve Japon dili eğitimine katkı sağlamaktadır. Çalışmamız sonucunda ele alınan ders kitaplarının, özellikle yazıldığı döneme ait Japoncanın sesletimi konusunda bilgi verdiği için sesbilim; sözcük yapısı ve cümle bilgisi konusunda bilgi verdiği için sözdizimi; sözcük ve deyimlerin anlam ve kullanımlarıyla ilgili bilgi verdiği için anlambilim, kullanımbilim ve kökenbilim araştırmalarına kaynaklık ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca Japonca, bu kitaplarda Çince ve Korece ile karşılaştırıldığı için karşılaştırmalı dilbilim araştırmalarına katkı sağladığı ve Japoncanın bu dillerin yazı sistemine aktarılmasıyla çeviri yazı sisteminin temelinin atılmasında öncü olduğu anlaşılmıştır.