Dil- Kültür Etkileşimi Açısından Türkçe ve Japonca


ATAY A.

Uluslararası Kayseri Sosyal Bilimler Kongresi USBİK, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, ss.136

  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.136

Özet

DİL-KÜLTÜR ETKİLEŞİMİ AÇISINDAN TÜRKÇE VE JAPONCA Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Atay 177 Dil, bireyler arasında sosyal - kültürel bağ kuran yaşayan bir unsurdur. Dil, kültür yoluyla değişir ve gelişir. Kültür değiştikçe dilde de değişmeler olur ve kültür sayesinde dile yeni kelimeler, deyişler girer ve yerleşir. Kültür dilden, dil kültürden etkilenir. Buna göre, bir milletin ana dilinde bulunan söz, deyim ve atasözlerinden o milletin kültürel değerleri ve kültürel özellikleri anlaşılabilir. Örneğin, Türkçede konuk ve konukseverlikle ilgili söz ve deyişlerin çok olmasından, Türklerin konuksever bir millet oldukları anlaşılır (Aksan:2008:155). Japoncada ise, “o-sewa-ninarimasu” sözü karşılıklı ikili ilişkilerde sıklıkla kullanılmasından ve içinde “yardım” sözcüğünü barındırmasından “Japonlarda yardımlaşmanın önemli bir kültürel özellik” olduğu anlaşılır. Bu ve bunun gibi örneklerden yararlanılarak çalışmamızda, Türkçe ve Japoncada bulunan kültürel öğelere yer verilecek ve her iki dil, dil kültür bağlamında karşılaştırılarak benzer ve farklılıkları ortaya konulacaktır. Yapılacak olan bu araştırmada ortaya çıkacak sonuçların her iki dilin ve kültürün birbirini daha iyi anlaması ve konuya ilgi duyanlara başvuru kaynağı olması açısından önem arz edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Japonca, Türkçe, Dil-Kültür, Deyim, Atasözü, Söz