Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Otantik Öğrenme Durumlarının İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.1493-1496

4. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusundaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018

Sınıf öğretmeni adaylarının mesleki beceri öğretmen yeterliklerinin incelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 April 2018, pp.1316-1318

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlılık Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB-Matematik) Düzeylerinin İncelenmesi

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Kılavuz Kitaplarına Yönelik Görüş ve Önerileri

12. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Muğla, Turkey, 11 - 16 May 2016, pp.95

Sınıf Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamı Algıları

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 21 May - 23 December 2015

Öğretmenlik uygulaması öz değerlendirme formu geliştirme çalışması

12. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Turkey, 23 - 25 May 2013

Action research: Gaining cooperating teacher competencies to cooperating teacher through mentor training program

2th International Conference on Interdisciplinary Research in Education, 30 January 2013

Sınıf öğretmenlerinin eleştirel düşünme becerisi öğretimine yönelik görüşleri

11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 24 - 26 May 2012

Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları

6th International Computer Instructional Technologies Symposium, 4 - 06 January 2012