Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multi-focus image fusion based on optimal defocus estimation

COMPUTERS & ELECTRICAL ENGINEERING, cilt.62, ss.302-318, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

AN INTERACTIVE WEB BASED TOOLKIT FOR MULTI FOCUS IMAGE FUSION

JOURNAL OF WEB ENGINEERING, cilt.14, ss.117-135, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A pixel based multi-focus image fusion method

OPTICS COMMUNICATIONS, cilt.332, ss.350-358, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çoklu-odaklı görüntülerin genetik algoritma kullanılarak birleştirilmesi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.25-37, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

DETERMINATION OF SPRAY ANGLE IN SPRAYER NOZZLES USING COMPUTER VISION TECHNIQUE

CISET - 2nd Cilicia International Symposium on Engineering and Technology, Mersin, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019 Creative Commons License

Çok Bantlı Görüntülerde Anlamsal Bölütleme

27. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Sivas, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2019, ss.1-4 Creative Commons License

Fusion of Multi-focus Image by Blocks Optimal Positions

2018 3rd International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 20 - 23 Eylül 2018 identifier identifier

Spatial domain multi-focus image fusion Çoklu-Odakli Görüntülerin Resim Uzayinda Birleştirilmesi

25th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2017, Antalya, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 2017 identifier

Artificial Bee Colony Based Focus Fusion

ICIT 2015 The 7th International Conference on Information Technology, Amman, Ürdün, 12 - 15 Mayıs 2015, ss.142-147

A Novel Web Application for Image Fusion

ICIT 2015 The 7th International Conference on Information Technology, Amman, Ürdün, 12 Mayıs - 15 Nisan 2015, ss.397-401

Multi Focus Image Fusion By Differential Evolution Algorithm

the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2014), Vienna, Avusturya, 1 - 03 Eylül 2014, ss.312-317

Sınırlı Alan Derinliğini Artırmak İçin Genetik Algoritmaya Dayalı Yeni Bir Yöntem

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2012), Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012

Genetik Algoritma Kullanarak Resim Uzayında Çoklu Algılayıcılı Görüntü Birleştirme

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2012), Trabzon, Türkiye, 3 - 04 Temmuz 2012

A Comparison of Image Fusion Methods on Visible, Thermal and Multi-focus Images for Surveillance Applications

4th International Conference on Imaging for Crime Detection and Prevention (ICDP 2011), İngiltere, 1 - 04 Aralık 2011