Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2012 - 2017 Doktora

    Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

  • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

    Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

  • 2004 - 2009 Lisans

    Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Türkiye