Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ŞİRVANİ’NİN İLİMLERİN TANIMI VE MESELELERİ İLGİLİ ESERİ: EL-FEVAİDU’L- HAKANİYYE

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.229-243, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Cüveynî’xxde Ahlaki iyi ve Kötü Meselesi

ilahiyat akademi, ss.53-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

al Ghazali s position on Universal Morality

The Islamic Quarterly, cilt.60, ss.187-212, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

kınalızade de mutlak hikmetin erdem olan hikmetten farkı

TEMAŞA (Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), ss.3-14, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farabi nin Savaş Teorisi

Diyanet İlmi Dergi, cilt.52, ss.167-180, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİLİMLER TASNİFİ VE İBNİ SİNA

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.435-452, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazali'ye Göre Öğrencilerin gözeteceği İlke ve Görevler

Türkm Kültürü Araştırmaları Armağan dizisi, cilt.7, ss.405-420, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ŞİRVANİ NİN İLİMLERİN TANIMI VE MESELELERİ İLGİLİ ESERİ EL FEVAİDU L HAKANİYYE

The Journal Of Academic Social Science Studies, cilt.6, ss.229-243, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EBU L BEREKAT BAĞDADİ NİN MANTIK GÖRÜŞÜ

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.34-45, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu'l-Berekat el-Bağdadi'nin Mantık İlmine Bakışı

İSLAMİ İLİMLER DERGİSİ, cilt.5, ss.33-45, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Notion of Religion in the Fusus al Hikam of Ibn Arabi

AFKAR, cilt.11, ss.107-128, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu'l-berekat el-Bağdadi'nin Akıl Görüşü

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-17, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İBN ARABİ NİN FUSUSU L HİKEM ADLI ESERİNDE DİN KAVRAMI

TASAVVUF, ss.145-159, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sina'da güzel Kavramı

FELSEFE DÜNYASI, ss.27-40, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FARABİ NİN ESERLERİNDE AİLE REİSLİĞİ

BİLİMNAME, ss.39-49, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İBN SİNA NIN BİLGİ TEORİSİNİE GENEL BİR BAKIŞ

BİLİMNAME, ss.103-117, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATİH DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİC SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.1191-129, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARABİ NİN SİYASET FELSEFESİNDE TÜRK DEVLET ANLAYIŞININ İZLERİ

BİLMNAME, cilt.4, ss.17-31, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fatih Dönemi Düşünce hayatına Genel Bir bakış

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.119-129, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

ORHON YAZITLARIN BİLGE TERİMİ

FELSEFE DÜNYASI, ss.89-10, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şihabeddin Sühreverdi'nin Eserleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.211-221, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

SÜHREVERDİ VE KİTABU L LEMAHAT ADLI ESERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.137-152, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İbn Sina'nın eş-Şifa Adlı Eseri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.175-199, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İBN SİNA NIN EŞ ŞİFA ADLI ESERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.175-198, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İBN RÜŞD ÜN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞINA GENEL BİR BAKIŞ

FELSEFE DÜNYASI, ss.68-71, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fusus’l-hikem ve Şerhlerinde Beşeri Dinin Geçerliliği

Uluslararası İbnü’xxl-Arabi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 15 - 16 November 2018

What contribution can al-Farabi’s theroy of religion make to the contemporary religious studies?

İnternational conference of Islamic Theological Studies: Forgotte, Silenced, Supressed voices, concepts and textes no longer represented in İslam, Frankfurt, Almanya, 7 - 09 May 2018

Nizmaülmülk Dönemi düşünürü Cüveyni’de Ahlaki iyi ve Kötünün Mahiyeti Üzerine

1000. yılında Nizamülmülk Uluslarası İlmi Toplantı, Konya, Türkiye, 6 - 07 April 2018

Mehmet Emin Şirvani’de İşraki Düşünce

Mardin İşrak Günleri: Uluslararası osmanlı ve İran’da İşrak Geleneği, Mardin, Türkiye, 6 - 08 March 2017, ss.173-191

İlimler Tasnifi Bağlamında Miftahu s saade ile el Fevaidu l hakaniyye

Uluslararası Taşköprülüzade Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 18 - 20 November 2016

İBN MİSKEVEYH TE ADALETİN SOSYAL BOYUTU

Kuran ve Sosyal Adalet Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 11 - 13 November 2016

Bilge Kağan ile Farabi de Devlet başkanı

Medeniyet Düşünürü Farabi Sempozyumu, Eskşehir, Türkiye, 13 - 15 November 2014

Somuncu Baba'nın Ahlak Görüşü

Uluslararası Somuncu Baba ve Kültür Çevresi, Aksaray, Türkiye, 23 - 25 September 2011, ss.224-231

İslam Filozoflarının Ameli Sanatlara bakışı

Ahilik Uluslararası Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 10 June 2011

İbrahim Tennuri Dönemi Anadolu da ilmi ve İrfani hayat

İbrahim Tennuri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 03 June 2011

Kınalızade de Mutlak hikmet ile erdem olan hikmet Arasındaki fark

Uluslararası Kınalızade Ailesi sempozyumu, Isparta, Türkiye, 31 May 2012 - 02 June 2011

Gazali de Evrensel Ahlak Anlayışı

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzali Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 12 - 14 May 2011

Fatih Dönemi İlim Hayatı ve Hocazade

Uluslararası Hocazade Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 22 - 24 October 2010, ss.59-85

FATİH DÖNEMİ DÜŞÜNCE HAYATI VE HOCAZADE

ULUSLARARASI HOCAZADE SEMPOZADE, Bursa, Türkiye, 22 - 24 October 2010

FARABİ MANTIĞINDA BÖLME METODU

ULUSLARARASI FARABİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 7 - 08 October 2004

FATİH DÖNEMİ TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINA GENEL BİR BAKIŞ

İSTANBUL'UN 550 FETHİ SEMPOZYUMU, Kayseri, Türkiye, 20 - 21 November 2003

SÜHREVERDİ NİN NUR ANLAYIŞI

İSLAM FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 14 - 16 November 2002

KINALIZADE DE FELSEFE VE BÖLÜMLERİ

KINALIZADE ALİ EFENDİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 17 March 1998

ŞEYH BEDREDDİN İN İNSAN GÖRÜŞÜ

ŞEYH BEDREDDİN KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 14 March 1996

İBNİ RÜŞD DE BİLGİNİN KAYNAĞI

İBN RÜŞD KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 14 March 1994

Ahmet Yesevî’de Miraç Mevzûu

Milletler arası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 August 1993, no.66

TAŞKÖPRİ ZADE DE AMELİ HİKMET

TAŞKÖPRÜLÜ-ZADE AHMET EFENDİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 14 March 2016 - 14 March 1989

Kitap & Kitap Bölümleri

Kitâbül-Meşâir

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

İLİMLERİN MERTEBELERİ

İLKE YAYINCILIK, İstanbul, 2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2019

İlimleri Sınıflamak İslâm Düşüncesinde İlim Tasnifleri

Mehmed Emin Şirvânî ve el-Fevâidü’l-Hâkâniyye’si Üzerine, Mustakim Arıcı, Editör, Klasik Yayınları, İstanbul, ss.337-358, 2019

Kitâbü’l-Meşâir/ Metafiziğe Giriş

”Giriş”, , Editör, Endülüs yayınları, İstanbul, ss.5-23, 2019

İLİMLERİN MERTEBELERİ

GİRİŞ, MURAT SERDAR, Editör, İLKE YAYINCILIK, İstanbul, ss.9-18, 2019

Kitâbü’t-Telvîhât/Hikmet Parıltıları

”Giriş”, , Editör, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, ss.17-35, 2019

EL-FEVAİDÜ’L-HAKANİYYE ŞİRVANİ’NİN BİLİMLER TASNİFİ

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU, İstanbul, ss.17-41, 2019

OSMANLI VE iRAN’DA iŞRAK FELSEFESİ

MEHMET EMİN ŞİRVANİ’DE iŞRAKİ dÜŞÜNCE, M. Nesim Doru ve ark, Editör, Divan Kitap, İstanbul, ss.169-188, 2018

El-Elvâhu l-İmâdiyye: Hikmet Levhaları

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2017

el-ELVAHU’L-İMADİYYE HİKMET LEVHALARI

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI, 2017

NUR HEYKELLERİ TASAVVUFUN KELİMESİ BURÇLAR RİSALESİ

”GİRİŞ”, AHMET KAMİL CİHAN, Editör, LİTERA YAYINCILIK, İstanbul, ss.7-27, 2017

Zübdetul hakaik

Türkiye Yazma Eserler kurumu başkanlığı, İstanbul, 2016

Zübdetü l Hakâik Şekva l Garîb

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2016

SHEKW A AL GHARİB

Kültür bakanlığı Yazma eserler Kurumu, İstanbul, 2016

DOĞU'DA BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

MUHAMMED EMİN ŞİRVANİ, :BAYRAM ALİ ÇETİNKATA -AHMET HAMDİ FURAT, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.715-734, 2015

DOĞU'DAN BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

SÜHREVERDİ'NİN NUR VE İNSAN DÜŞÜNCESİ, ÇETİNKAYA, B- BEKİRYAZICI,, E, Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.975-990, 2015

DOĞU'DAN BATI'YA DÜŞÜNCENİN SERÜVENİ

(ORHON YAZITLARINDA TÜRK DÜŞÜNCESİ, ÇETİNKAYA,, B. - KURT,A.O., Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.1163-1174, 2015

İslam Felsefesi: Tarih ve Problemler

Sühreverdi ve İşrakilik, Kaya,.M.C., Editör, İsam Yayınları, İstanbul, ss.397-427, 2013

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

İslam Ahlakının Temel İlke ve Değerleri, Saruhan, M. S., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.57-71, 2013

DİRİLİŞ YOLUNDA TÜRK DÜŞÜNCESİ NECATİ ÖNER E ARMAĞAN

GAZALİ'YE GÖRE ÖĞRENCİLERİN GÖZETECEĞİ İLKE VE GÖREVLER, DURSUN YILDIRIM-BAHAEDDİN YEDİYILDIZ, Editör, TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ, Ankara, ss.405-420, 2013

DÜŞÜNME KONUŞMA VE SÖZ ÜZERİNE

EL-MEARİFU'L-AKLİYYE ÜZERİNE, , Editör, İNSAN, Kayseri, ss.11-36, 2002

TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ DERS NOTLARI

SIR DAĞITIM DERGİ YAYINEVİ, Kayseri, 1999

RİSALE Fİ AKSAMİ L ULUM EL AKLİYYE

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Kayseri, 1998

KİTAB EŞ ŞİFA

METAFİZİĞE GİRİŞ, , Editör, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, Kayseri, ss.175-198, 1997

Ansiklopedide Bölümler