Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1994 Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

 • 1985 - 1988 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam Ve İslam Felsefesi Ad, Türkiye

 • 1981 - 1985 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995 Doktora

  İbn Sina ve Gazzali`de bilgi problemi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

 • 1988 Yüksek Lisans

  Abdulgani Nabulusi’nin hayatı ve kelami görüşleri

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2003EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ