Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1989 - 1994Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

 • 1985 - 1988Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kelam Ve İslam Felsefesi Ad, Türkiye

 • 1981 - 1985Lisans

  Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1995Doktora

  İbn Sina ve Gazzali`de bilgi problemi

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 1988Yüksek Lisans

  Abdulgani Nabulusi’nin hayatı ve kelami görüşleri

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstüİngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2003Eğitim Yönetimi ve Planlama

  EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ