Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Medium-term outcomes of mosaicplasty versus arthroscopic microfracture with or without platelet-rich plasma in the treatment of osteochondral lesions of the talus.

Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA, cilt.24, ss.1293-8, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Biomechanical Properties of Achilles Tendon in Diabetic vs. Non-diabetic Patients

EXPERIMENTAL AND CLINICAL ENDOCRINOLOGY & DIABETES, cilt.123, ss.428-432, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Surgical excision of peripheral nerve schwannomas: analysis of 11 patients

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.49, ss.139-143, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The effects of locally applied simvastatin on an experimental mouse femur nonunion model

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, cilt.48, ss.679-684, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Response to 'Are they overtreated'

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.23, ss.489-490, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Is There an Association Between Synovial CD30+ T Lymphocyte Count and Chondral Lesion Depth?

Current Therapeutic Research - Clinical and Experimental, cilt.75, ss.44-47, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

The treatment of eosinophilic granuloma of the humerus with nonvascularized fibular graft and elastic nail

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.22, ss.388-391, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Fondaparınux Versus Nadroparın for Preventıon of Venous Thromboembolısm After Electıve Hıp and Knee Arthroplasty

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.74, ss.49-53, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Calcific mediopatellar plica: a case report

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.24, ss.117-120, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Traumatic floating clavicle

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.30, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Royal jelly and bee pollen decrease bone loss due to osteoporosis in an oophorectomized rat model

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.23, ss.100-105, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effects of Propolis on Fracture Healing: An Experimental Study

PHYTOTHERAPY RESEARCH, cilt.25, ss.1648-1652, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Effect of intraarticular propolis in an experimental septic arthritis model

JOURNAL OF PEDIATRIC ORTHOPAEDICS-PART B, cilt.20, ss.8-13, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

An unusual initial presentation of Proteus syndrome: macrosyndactyly

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.22, ss.56-59, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The healing of full-thickness articular cartilage defects in rabbits. successful results with fibroblast growth factor

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.21, ss.147-152, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Melatonin promotes fracture healing in the rat model

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.21, ss.172-177, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Poster presentations.

Surgical and radiologic anatomy : SRA, ss.95-229, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of visual functions in elderly patients with femoral neck fracture

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.143-148, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The results of reverse V osteotomy of the distal humerus for the correction of childhood cubitus varus deformity

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, cilt.20, ss.85-89, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Unusual combination of femoral head dislocation associated acetabular fracture with ipsilateral neck and shaft fractures: A case report

JOURNAL OF TRAUMA-INJURY INFECTION AND CRITICAL CARE, cilt.61, ss.1545-1548, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Promotion of fracture healing by vitamin E in rats

JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, cilt.32, ss.507-512, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Bilateral luxatio erecta humeri

ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, cilt.123, ss.308-310, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Human Amniotic Fluid and Different Bone Grafts on Vertebral Fusion in an Experimental Rat Model

CURRENT THERAPEUTIC RESEARCH-CLINICAL AND EXPERIMENTAL, cilt.77, ss.35-39, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Synovial chondromatosis caused mechanical snapping elbow: a case report

OPEN ACCESS JOURNAL OF SPORTS MEDICINE, cilt.6, ss.225-228, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A useful biomarker in talar osteochondral disease activity: Mean Platelet Volume (MPV)

Journal of Clinical Medicine and Research, cilt.5, ss.62-66, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Atraumatic Avascular Necrosis of Both the Humeral and Femoral Heads due to the Corticosteroid Usage

Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES), no.4, ss.246-250, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Sporcularda diz yaralanmaları

Türkiye Klinikleri Ortopedi ve Travmatoloji Özel Sayısı, cilt.3, ss.69-77, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Shotgun Metagenom Dizileme Üzerinden Ortopedik Protez Enfeksiyonlarındaki Atipik Patobiyomun Ortaya Çkarılması

Mediterranean Journal of Infectıon,Microbes and Antimicrobials, Antalya, Türkiye, 8 - 13 May 2018, cilt.7, no.1, ss.102-103
Link

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2018, ss.71

Trapezio – Metakarpal Lıgament Onarımı

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 15 May 2016, ss.69

Ponseti yöntemi ile tedavi edilen pes ekinovarus olgularında iki sınıflama sisteminin karşılaştırılması

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 16 November 2014, ss.210-211

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 15 - 18 May 2014, ss.73-74

Kolda yumuşak doku sarkomunu taklit eden tüberküloz olgusu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.68

Konjenital patella çıkığı olan bir olguda cerrahi tedavinin geç dönemdeki sonuçları:olgu sunumu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 18 - 22 April 2014, ss.72-73

omuz skışma sendromunda artroskopik tedavinin etkinliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.238

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.238

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.199

Medial yerleşimli talus osteokondral lezyonlarında açık mozaikplasti uygulama sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.98

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2013, ss.254

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.259

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.257

Omuz sıkışma sendromunda artroskopik tedavi etkinliği.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Uyluk posterior yerleşimli izole kist hidatik: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Büyüme hormon eksikliğine sekonder gelişen femur başı epifiz kayması olgusu.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Dirsekte eklem içi yerleşimli nadir görülen bir soliter osteokondrom olgusu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

The effects of human amniotic fluid and bone graft on vertebral fusion in an experimental model.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Yunanistan, 1 - 04 April 2013, ss.67

Oniki yaşında kız çocuğunda görülen distal biseps tendon rüptürü: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.1

Diméglio and Pirani score system evaluation of idiopathic clubfeet undergoing Ponseti method treatment.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Yunanistan, 1 - 04 April 2013, ss.57

60 yaş ve üzeri hastalarda artroskopik debritman sonuçlarımız.

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

Mean platelet volume osteokondral hastalık takibinde kullanılabilir mi?

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2012, ss.1

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.119

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.134

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 1 - 04 May 2012, ss.1

Deneysel sıçan femur kaynama yokluğu modelinde lokal uygulanan simvastatinin etkileri

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.90

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.283

Diz ekleminde lipoma arboresansa bağlı kitle: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.158

Sinoviyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.239

Ekstrakorporal şok dalga tedavisinin kıkırdak defektine etkisi: deneysel çalışma.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2011, ss.93

The effects of locally applied simvastatin on the experimental rat femur non-union model

12th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, İtalya, 1 - 04 April 2011, ss.39

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.3

Karpal tünele demir çubuk girmesi sonrası gelişen akut karpal tünel sendromu

XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 2010, ss.97

Diz Artroplastisinde Malzemelerden Kaynaklanan Biyouyumluluk Problemleri

BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2010, ss.25-30 Özet Creative Commons License
Link

El bileği artrodeziyle tedavi edilen driller hastalığı: MRI bulgularıyla bir vaka sunumu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.153

İnsan amniyon sıvısının kıkırdak defektine etkisi: Deneysel Çalışma

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2009, ss.91

Do cartoons encourage child to fly? A new ethiology of pediatric fractures: Report of two cases.

10th European Congress of Trauma and Emegency Surgery, Türkiye, 1 - 04 May 2009, ss.174

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 1 - 04 April 2009, ss.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 November 2008, ss.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 2008, ss.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.261

Kalça Kırıklı Çıkığı İçin ‘Açık Redüksiyon ve Mozaikplasti’ Uygulanan Bir Olgu Sunumu.

XXVI. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 30 October 0016, ss.1

Nadir bir olgu sunumu: El bilek kesisi sonrası radial arterde psödoanevrizma

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 0015, ss.166 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Osteoarthritis - Diagnosis, Treatment and Surgery

The Plica: Is a New Aetiological Factor in the Knee Osteoarthritis?, Prof. Qian Chen, Editör, Intech, Rijeka, ss.243-252, 2012
Link