Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1999 - 2004Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2004Tıpta Uzmanlık

    Farklı fleksör tendon sütür tekniklerinin biyomekanik sonuçları (Taze kadavra koyun fleksör tendonunda deneysel çalışma) (2004).

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji