Diz Artroplastisinde Malzemelerden Kaynaklanan Biyouyumluluk Problemleri


Creative Commons License

AKDOĞAN G. , GÜNEY A.

BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Nisan 2010, ss.25-30

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.25-30

Özet

Özetçe Bu çalışmada, diz veya kalça artroplastisi uygulanan hastalarda, uzun dönem kullanılan malzemelerden kaynaklanan problemlerin oluşum süreçleri ve sebepleri üzerine bir araştırma yürütülmüştür. On yıl öncesinde artroplasti geçirmiş bir hasta için nadiren görülen bir durum; implant yetmezliği sonrası diz mafsalında ikinci bir kez yapılan onarım cerrahisi sırasında, önceki implantta kullanılan malzemelerden kaynaklanan bozulma, implant çevresindeki kemik ve yumuşak dokudan numune alınarak, incelenmiştir. Çıkartılmış implantın ve implantla kemik arasındaki yapıştırıcının, değişik teknolojik laboratuar metotları kullanılarak, analizi yapılmış ve aralarındaki difüzyon incelenmiştir. Ayrıca, literatürde konuyla alakalı tarama yapılarak, benzer problemler ve araştırmalar incelenmiştir. Diz ve kalça protezlerinde kullanılan malzemelere bağlı olarak ortaya çıkan problemlere uygun çözümler bulabilmek için daha fazla araştırma yapmak gerekmektedir. 

In this study, research has been conducted on the formation processes and causes of problems that have arisen over the long term from materials used in knee or hip arthroplasty patients. A rare case has been viewed for a patient who had arthroplasty ten years previously. During a second knee joint revision surgery after implant failure, a biopsy of bone and soft tissue taken from around the implant relevant deterioration caused by the materials used in the initial implant. Using several different technological laboratory methods, analysis of the removed implants and the adhesive materials between bone and implant; besides, the diffusion that occurred between them were examined. In addition, similar problems and research are reviewed in the literature that has been published about the subject. Because problems related to the materials used in knee and hip arthroplasty have arisen, more research is necessary to find appropriate solutions.