Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Should Bacterial Etiologies Be Considered in Aseptic Loosening?

2nd International Human Microbiota: In health and diseases congress, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.71

Uylukta Tümörü Taklit Eden Dev Hematom

Kemik Eklem Kongresi 2017, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2017

OMUZ ROTATOR CUFF TAMİR CERRAHİSİ İÇİN UYGULANAN BRAKİAL PLEKSUS BLOĞU SONRASI UZAMIŞ MOTOR DEFİSİT

13. TurkSpor Yaralanmalari, Artroskopi ve Diz Cerrahisi (TUSYAD) Kongresi, Turkey, 23 - 26 November 2016

Trapezio – Metakarpal Lıgament Onarımı

15. Ulusal Türk El ve Ekstremite Cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.69

Klavikula distal ucunda solid anevrizmal kemik kisti

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Tortikolliste tedavi sonuçlarımız

14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 May 2014, pp.73-74

Kolda yumuşak doku sarkomunu taklit eden tüberküloz olgusu

12.OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2014, pp.68 Sustainable Development

Ekstrapulmoner yerleşimli primer iliak kanat tüberkülozu: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.199

Nadir olarak görülen uylukda psoas kası yerleşimli primer kist hidatik olgusu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.254

Artroskopik rotator manşet tamiri erken dönem sonuçlarımız

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.238

omuz skışma sendromunda artroskopik tedavinin etkinliği

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2013, pp.238

Küboid kemikte dev hücreli tümör

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.257

Atravmatik diz ağrısının bir nedeni: Osteoid osteom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.259

IS CARPAL TUNNEL SYNDROME RELATED WITH VENOUS HYPERTENSION IN EARLY HEMODIALYSIS PATIENTS?

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.236 identifier

OMUZ SIKIŞMA SENDROMUNDA ARTROSKOPİK TEDAVİNİN ETKİNLİĞİ

OSTEOPOROZ OSTEOARTRİT EKLEM CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2013

The effects of human amniotic fluid and bone graft on vertebral fusion in an experimental model.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Greece, 1 - 04 April 2013, pp.67

Diméglio and Pirani score system evaluation of idiopathic clubfeet undergoing Ponseti method treatment.

32 nd Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic Society, Greece, 1 - 04 April 2013, pp.57

Uyluk posterior yerleşimli izole kist hidatik: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Oniki yaşında kız çocuğunda görülen distal biseps tendon rüptürü: Olgu sunumu

11.Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Omuz sıkışma sendromunda artroskopik tedavi etkinliği.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Büyüme hormon eksikliğine sekonder gelişen femur başı epifiz kayması olgusu.

11. Osteoporoz Osteoartrit Eklem Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXIII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.1

Mean platelet volume osteokondral hastalık takibinde kullanılabilir mi?

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.1

60 yaş ve üzeri hastalarda artroskopik debritman sonuçlarımız.

11. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2012, pp.1

Ön kol yerleşimli lipoblastoma

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.134

El yerleşimli iyi huylu doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.119

El yerleşimli iyi huylu yumuşak doku tümörlerinde tedavi sonuçlarımız.

13. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.1

Diz ekleminde lipoma arboresansa bağlı kitle: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.158

Ekstrakorporal şok dalga tedavisinin kıkırdak defektine etkisi: deneysel çalışma.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.93

Arı sütü ve polenin ooferektomi yapılmış sıçanlarda etkisi.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.283

Sinoviyal kondromatozis: olgu sunumu.

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.239

Deneysel sıçan femur kaynama yokluğu modelinde lokal uygulanan simvastatinin etkileri

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2011, pp.90

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.2, pp.3

Karpal tünele demir çubuk girmesi sonrası gelişen akut karpal tünel sendromu

XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2010, pp.97

Diz Artroplastisinde Malzemelerden Kaynaklanan Biyouyumluluk Problemleri

BİYOMUT 2010, 15. Biyomedikal Mühendisleri Ulusal Toplantısı, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2010, pp.25-30 Creative Commons License

Problems of biocompatibility from materials in knee arthroplasty

2010 15th National Biomedical Engineering Meeting, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2010

İnsan amniyon sıvısının kıkırdak defektine etkisi: Deneysel Çalışma

XXII. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.91

El bileği artrodeziyle tedavi edilen driller hastalığı: MRI bulgularıyla bir vaka sunumu

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.153

Osteoporozlu hastalarda Teriparatid uygulaması sonuçlarımız

7. Osteoporoz ve Osteoartrit Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 1 - 04 April 2009, pp.1

Ekstremite yerleşimli soliter dev hücreli schwannoma olgularında tedavi sonuçlarımız

XXI. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.194

Cerebral Felçli hastalarda El Bileği Artrodezi Sonuçlarımız

XI. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.97

İliak kist hidatik: olgu sunumu

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.261

Kalça Kırıklı Çıkığı İçin ‘Açık Redüksiyon ve Mozaikplasti’ Uygulanan Bir Olgu Sunumu.

XXVI. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 0016, pp.1

Nadir bir olgu sunumu: El bilek kesisi sonrası radial arterde psödoanevrizma

XXV. Türk Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 0015, pp.166 Creative Commons License

Books & Book Chapters

The Plica: Is a New Aetiological Factor in the Knee Osteoarthritis?

in: Osteoarthritis - Diagnosis, Treatment and Surgery, Prof. Qian Chen, Editor, Intech, Rijeka, pp.243-252, 2012

Metrics

Publication

160

Citation (WoS)

436

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

442

H-Index (Scopus)

13

Project

3

Thesis Advisory

7

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals