Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Determination of potentially irrigable agricultural lands using remote sensing and geographic information system: case study of Yamula Basin

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.16, no.1, ss.5101-5106, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Seasonal trend analysis and ARIMA modeling of relative humidity and wind speed time series around Yamula Dam

METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS, cilt.131, ss.601-612, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization models for urban land readjustment practices in Turkey

Habitat International, cilt.53, ss.517-533, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modelling and evaluation of light railway system's noise using neural predictors

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.13, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Digital elevation model (DEM) generation using the SAR interferometry technique

ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES, cilt.7, ss.827-837, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

IMPACTS OF BOSPORUS BRIDGES oN THE ISTANBUL METROPOLITAN SETTLEMENT AREAS

LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT, cilt.24, ss.156-169, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Interactive web-based campus information system, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Proje No: FBA-12-3749

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.7, ss.4100-4108, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Animation-based learning of map projections in geomatics engineering

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.20, ss.666-672, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial data-based e-municipality applications

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.163, ss.77-88, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Turkish cadastral information system and lessons learned

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.625-633, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

USE OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS IN EPIDEMIOLOGY: A CASE STUDY OF DILOVASI DISTRICT

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.1337-1343, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urban sprawl factors in the surface water resource basins of Istanbul

LAND USE POLICY, cilt.26, ss.569-579, 2009 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urban information systems in Turkey

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.162, ss.103-109, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developing an urban information system for local governments

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-MUNICIPAL ENGINEER, cilt.161, ss.163-173, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Measuring the spatial impacts of urbanization on the surface water resource basins in Istanbul via remote sensing

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.142, ss.153-169, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Monitoring urban growth and detecting land-cover changes on the Istanbul metropolitan area

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.136, ss.449-459, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Automatic document preparation by interacting GIS software packages using office programs

ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE, cilt.37, ss.763-769, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Coğrafi bilgi sistemlerinde kullanılan konumsal analizlerin animasyon tabanlı öğrenimi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mühendislikte Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Web Tabanlı Öğrenimi

Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi (ABED), cilt.2, no.1, ss.1-5, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanılarak Trafik Kazalarının Azaltılması: Kahramanmaraş İli Örneği

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), cilt.6, ss.79-88, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Su Havzalarındaki Doğal Kaynakların İzlenmesi: Elmalı Havzası Örneği

Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.19, no.2, ss.174-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İklim değişikliğine bağlı deniz seviyesi değişiminin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analiz edilmesi

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.8, ss.65-74, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DETERMINATION OF THE IMPACTS OF LAND USE CHANGE ON WATER BASIN USING REMOTE SENSING AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM

Anadolu University Journal of Science and Technology, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havza Akışları Öngörüsünde İklim Değişikliği ve Yüzey Şekilleri Veri Tabanı

İklim Değişikliği ve Çevre Dergisi, cilt.3, ss.7-30, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kentsel Dönüşümün Şehir Planlaması ve Kent Hayatı Üzerine Teknik ve Sosyal Etkilerinin Analizi

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 27 Eylül 2019 - 29 Eylül 1900

Akıllı Şehir Uygulamaları İçin CBS Tabanlı Yer Seçim Analizleri: Kayseri Örneği

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, ss.933-944 Creative Commons License

AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI İÇİN CBS TABANLI YER SEÇİM ANALİZLERİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2019

Production of Risk Maps Using Geographical Information Systems

International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus), 15 - 16 Aralık 2018

TAŞKIN VE RİSK ALANLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ: MUŞ İLİ KARNİ DERESİ ÖRNEĞİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

GAYRİMENKUL DEĞERLEMEDE PİYASA VERİLERİNİN ETKİN KULLANIMI VE GAYRİMENKUL BİLGİ SİSTEMİ

1. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018

DOĞAL SİT ALANLARININ PLANLANMASI, KORUNMASI VE YÖNETİMİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ

II. ULUSLARARASI SOSYOLOJI VE EKONOMİ KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2018, cilt.1, no.1, ss.146-158

Assessment of Urban Forests by Using Weighted Linear Combination

FIG Congress 2018, İstanbul, Türkiye, 6 - 11 Mayıs 2018, ss.1-8

Applications development for easy learning of Geographical Information Systems

II INTERNATIONAL CONFERENCE ONENGINEERING TECHNOLOGYAND INNOVATION, Macaristan, 7 - 11 Mart 2018

Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı

ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.250-255

Monitoring Natural Disasters Using Geographical Information Systems: A Case Study of Kayseri

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONSIN GEOGRAPHY AND GEOSCIENCES, 18 - 21 Ekim 2017

Doğal Afetlerde Riskli Alanların Değerlendirilmesinde CBS Kullanımı: Adana İli Örneği

TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017, Adana, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2017, ss.1-8

Determination Potential Irrigable Agricultural Lands Using Remote Sensing and Geographical Information System: Case study of Yamula Basin

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 4 - 08 Ekim 2017

Animation-Based Learning Analyses Used in Geographical Information System

4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONALAND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, 4 - 08 Ekim 2017

Python GIS Application And SQL Usage

International Symposium On GIS Applications In Geography & Geosciences (ISGGG 2017), Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.253-255

GIS Based Investigation of Student Satisfaction in Vocational Scholl Education

International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1-10

Investigation of Geographical Information System-Based Environmental Awareness in Vocational School Students

International Vocational Schools Symposium, Sarajevo, Bosna-Hersek, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1-7

Modelling the effects of land-use changes on climate: a case study on Yamula Dam

GeoAdvances 2016 : ISPRS Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ekim 2016, ss.1-3

Software developments to ease the usage of urban information system in local municipalities

Selçuk International Scientific Conference On Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2016, ss.1-5

Web-Based Learning of Geographical Information Systems in Engineering

International conference on natural science and engineering, Kilis, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.3545-3553

Kentsel Arazi ve Arsa Düzenlemeleri İçin Bir Optimizasyon Önerisi

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2015, ss.1-10

Multi-Objective Optimization Models for Urban Readjustment Practices in Turkey

55th European Congress of the Regional Science Association ERSA, Lisbon, Portekiz, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.1-10

An Optimization Model for Urban Readjustment and Subdivision Regulations in Turkey.

European Regional Science Association (ERSA), Saint Petersburg, Rusya, 26 - 29 Ağustos 2014, ss.1-10

Urban Roads Noise Modeling by Using Regression Analysis.

FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, Malezya, 16 - 21 Haziran 2014, ss.1-13

Management of Farmers’ and Farmland Information: A Case Study in Turkey

FIG CONGRESS 2014, Kuala Lumpur, Malezya, 16 - 21 Haziran 2014, ss.1-14

The Significance and Impacts of Large Investments: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin

6th International Perspective on Water Resources and The Environment, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Ocak 2013, ss.1-9

Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü

6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.1-5

Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Haritalama

6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2012, ss.1-5

Expected Climate Change Impacts on Water Supply Basins: Istanbul Case

Global Conference on Global Warming, İstanbul, Türkiye, 8 - 12 Temmuz 2012, ss.1-5

Production of Geographic Information System Aided Noise Maps

FIG Working Week 2012, Roma, İtalya, 6 - 10 Mayıs 2012, ss.1-11

Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği

1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, Malatya, Türkiye, 22 - 23 Eylül 2011, ss.1-9

Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği

13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2011, ss.1-9

Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi

II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2010, ss.1-12

Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi

II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.718-723

Türkiye’de Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi

2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.1-4

Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi

2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.1-14

Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi

3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 1 Ekim - 03 Ocak 2007, ss.1-7

İstanbul Metropolitan alanındaki su havzalarındaki değişimin incelenmesi

1. Uzaktan Algılama ve CBS Çalıştayı, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2006, ss.1-5

Yerel Yönetimler İçin Devingen Yapılı Bir Kent Bilgi Sistemi Yazılımının Geliştirilmesi: DEVKBS

IV. Yapı ve Kentleşme Bilişim Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2006, ss.1-7

Yerel Yöntimlere Yönelik e Belediye Uygulamaları

4. CoğrafyaBilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2006

The spatial impacts of rapid urbanization on the limited surface water resources in Istanbul

46th European Congress of the Regional Science Association, Volos, Yunanistan, 1 - 05 Ocak 2006, ss.1-4

CBS’ne kaynak olmak üzere grafik olmayan verilerin standartlaştırılması

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2006, ss.1-6

Yerel Yönetimlere Yönelik e-Belediye Uygulamaları

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2006, ss.1-4

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması

10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2005, ss.1-10

Akademik faaliyetlerin Takibine Yönelik Web Tabanlı Bilgi Sistemi

3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2004, ss.1-6

Spatial based E-Government applications

XXth Congress ISPRS (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing), İstanbul, Türkiye, 12 - 23 Temmuz 2004, ss.1-3

Yerel yönetimlerde akıllı etkileşimli ve analiz tabanlı kent bilgi sistem tasarımı ve uygulaması

Türkiye 9. ESRI ve ERDAS kullanıcıları grubu toplantısı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2004, ss.1-11

Çok Zamanlı Uydu Görüntüleri İle Açık Maden Ocaklarındaki Yeryüzü Değişiminin İncelenmesi

9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik kurultayı, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2003, ss.1-6

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sisteminin Kullanımını Kolaylaştırmak İçin Yazılım Geliştirme

Selçuk Üniversitesi 30.Yıl Etkinlikleri, Konya, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2002, ss.1-7

Kent Bilgi Sistemlerine Geçişte Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2001, ss.1-10

Tapu ve Kadastro Faaliyetlerine Yönelik Bilgi Sistemi Tasarımı

Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulamaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2001, ss.1-9

Kadastro Paftalarının Sayısallaştırılması

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2001, ss.1-9

CBS Yazılımlarının Performans Analizi

8. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, Türkiye, 20 - 23 Mart 2001, ss.1-8

Software developments to ease the usage of GIS and make them user friendly and its implementation for Local Municipalities in Turkey

Fourth International Symposium, Turkish-German Joint Geodetic Days, Berlin, Almanya, 5 - 07 Şubat 2001, ss.865-873

Bilirkişi Raporları

2011/570 E. Bilirkişi Raporu

Kayseri 2.İdare Mahkemesi, ss.17, Kayseri, 2012