Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 European Regional Science Association (ERSA)-

  Katılımcı

  An Optimization Model for Urban Readjustment and Subdivision Regulations in Turkey, Rusya

 • 2014 FIG CONGRESS 2014- Urban Roads Noise Modeling by Using Regression Analysis.

  Katılımcı

  Kual Lumpur, Malezya

 • 2014 FIG CONGRESS 2014- Management of Farmers’ and Farmland Information: A Case Study in Turkey

  Katılımcı

  Kuala Lumpur, Türkiye

 • 2013 6th International Perspective on Water Resources and The Environment- The Significance and Impacts of Large Investments: The Case of the Euphrates and Tigris River Basin

  Katılımcı

  İzmir, Türkiye

 • 2012 6.Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu,Karayollarında Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Gürültü Ölçümü

  Katılımcı

  Afyon, Türkiye

 • 2012 52nd European Congress of the Regional Science Association-Transboundary water resources allocation under various parametric conditions: The case of the Euphrates and Tigris river basin

  Katılımcı

  Bratislava, Slovakya

 • 2012 Global Conference on Global Warming - 2012

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 FIG Working Week 2012-Production of Geographic Information System Aided Noise Maps

  Katılımcı

  Roma, İtalya

 • 2011 1. Uluslararası Bölge Kalkınma Konferansı, Sulama Alanlarının Tespiti: Fırat ve Dicle Nehirleri Havzası Örneği

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2011 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Sempozyumu, Kamulaştırma Bilgi Sisteminin Oluşturulması: Musabeyli Barajı Örneği

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2010 II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, İklim Değişikliği Projesi Çerçevesinde Havzalardaki Akış Değerlerinin Hesaplanmasına Esas Eğri Numaralarının Tespiti

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 II. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Su Havzalarının Uzaktan Algılama Yöntemi İle Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2008 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye’de Afet Bilgi Sistemi Çalışmalarının Genel Bir Değerlendirilmesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Erciyes üniversitesi kampüs bilgi sistemi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2008 2. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Belediyelerde Toplam Kalite Yönetimi ve Kent Bilgi Sistemi İlişkisi",Erciyes Üniversitesi

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Yerel Yönetimler İçin Mühendislik Projelerinin Uygulanmasında Kent Bilgi Sisteminin Önemi

  Katılımcı

  Konya, Türkiye

 • 2006 46th European Congress of the Regional Science Association-

  Katılımcı

  Volos, Yunanistan

 • 2004 XXth Congress ISPRS- Spatial based E-Government applications

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2002 GIS 2002-User-Friendly interface development for urban information systems used in Local Governments

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2001 Turkish-German Joint Geodetic Days-Software developments to ease the usage of GIS and make them user friendly and its implementation for Local Municipalities in Turkey

  Katılımcı

  Berlin, Almanya

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 177

h-indeksi (WOS): 7