Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of myotoxic effects of levobupivacaine, bupivacaine and ropivacaine: apoptotic activity and acute effect on pro-inflammatory cytokines.

Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, cilt.94, ss.252-260, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Does chest compression during cardiopulmonary resuscitation provide sufficient cerebral oxygenation?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.311-317, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The alpha-2 receptor agonist dexmedetomidine attenuates vancomycin-induced acute kidney injury

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.120, ss.429-433, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Does dexmedetomidine prevent colistin nephrotoxicity?

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.68, ss.383-387, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Transcatheter closure of PDA in premature babies less than 2 kg

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.17, ss.147-153, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Imaging findings and management of diaphragmatic mesothelial cysts in children

PEDIATRIC RADIOLOGY, cilt.46, ss.1546-1551, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Hyaluran A Biomarker In Patients Without SepsisRelated Liver Injury?

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, ss.283-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Myastenia Graves li Hastada Anestezi Yönetimi

Bozok Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malnutrition in Intensive Care Units An Important Risk Factor for Intensive Care Unit Acquired Infections

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.5, ss.36-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

SEVERE TOXIC METHANOL POISONING AND MRI FEATURES

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.153-156, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Miyastenia Gravisli Olguda Anestezi Yönetimi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.49-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Ünitesinde Ciddi Tetanoz Olgu Yönetimi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.143-146, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Perioperatif Nütrisyon:Kritik Hastada Nütrisyon

51. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi-TARK 2017, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

VANKOMİSİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİSİ

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Hemodynamic and pulmonary Effects of Positioning

ARUD 2017 Kongresi: IV. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri 17-20 Mayıs 2017 .’xx’xxAbdominal Anesthesia and Intensive Care’xx’xx, 17 - 20 Mayıs 2017

YÜKSEK AKIMLI OKSİJEN TEDAVİSİ

V. Abant Anestezi Sempozyumu,29 Nisan-1 Mayıs 2017 BOLU, Türkiye, 29 Nisan - 01 Mayıs 2017

Percutaneous PDA Closure in Preterms less than 2kg

64.TH ESCVS INTERNATIONAL CONGRESS OF EUROPEAN CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY SOCIETY, Türkiye, 26 - 29 Mart 2015

Percutaneous PDA Closure In Preterms Less Than 2 Kg

10th WIPC -international workshop on interventional pediatric and adult congenital cardiology, Milan, İtalya, 19 - 21 Mart 2015

STRETCH SYNCOPE: A RARE CASE MIMICKING SEZIURE

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2015, cilt.56, ss.99

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2014, cilt.4, ss.6

Kraniosinositozlu olguların cerrahi endikasyonunda transkraniyal dopplerin yeri

TNŞ 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Nisan 2014, ss.97

Decreasing The Need For Mechanical Ventilation After Rethinopathy of Prematurity. : Sedoanalgesia vs General Anesthesia

III. World Congress Of Ophtalmic Anaesthesia 2012, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2013, cilt.7, ss.9

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.9

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.3

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.4, ss.3

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.3, ss.1

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.2, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

İnfratentorial Tümörlerde Anestezi Yönetimi

Nöroanestezi, Sarıhasan B,Madenoğlı H,Özköse Şatırlar Z,Türe H,Karacalar S, Editör, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, ss.189-207, 2017

LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK CERRAHİ İÇİN ANESTEZİ

Clinical Anesthesia Fundamentals Klinik Anestezi, Karamehmet Yıldız, Cihangir Biçer, Adnan Bayram, Editör, Güneş, 2017