Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Does chest compression during cardiopulmonary resuscitation provide sufficient cerebral oxygenation?

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.49, ss.311-317, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The alpha-2 receptor agonist dexmedetomidine attenuates vancomycin-induced acute kidney injury

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.120, ss.429-433, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet Creative Commons License
Link

The chondrotoxic and apoptotic effects of levobupivacaine and bupivacaine on the rabbit knee joint

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.68, ss.605-612, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Does dexmedetomidine prevent colistin nephrotoxicity?

REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, cilt.68, ss.383-387, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Transcatheter closure of PDA in premature babies less than 2 kg

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.17, ss.147-153, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Imaging findings and management of diaphragmatic mesothelial cysts in children

PEDIATRIC RADIOLOGY, cilt.46, ss.1546-1551, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Laparoscopic surgery in functional and nonfunctional adrenal tumors: A single-center experience

ASIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.39, ss.137-143, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Lack of serum antineuronal antibodies in children with autism

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.117, ss.77-79, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is Hyaluran A Biomarker In Patients Without SepsisRelated Liver Injury?

Eastern Journal of Medicine, cilt.24, ss.283-288, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Myastenia Graves li Hastada Anestezi Yönetimi

Bozok Tıp Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Malnutrition in Intensive Care Units An Important Risk Factor for Intensive Care Unit Acquired Infections

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, cilt.5, ss.36-42, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

SEVERE TOXIC METHANOL POISONING AND MRI FEATURES

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.153-156, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Miyastenia Gravisli Olguda Anestezi Yönetimi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.49-52, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Ünitesinde Ciddi Tetanoz Olgu Yönetimi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.143-146, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Percutaneous PDA Closure in Preterms less than 2kg

64.TH ESCVS INTERNATIONAL CONGRESS OF EUROPEAN CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY SOCIETY, Türkiye, 26 - 29 March 2015

Percutaneous PDA Closure In Preterms Less Than 2 Kg

10th WIPC -international workshop on interventional pediatric and adult congenital cardiology, Milan, İtalya, 19 - 21 March 2015
Link

STRETCH SYNCOPE: A RARE CASE MIMICKING SEZIURE

31st International Epilepsy Congress, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 September 2015, cilt.56, ss.99

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2014, cilt.4, ss.6

Kraniosinositozlu olguların cerrahi endikasyonunda transkraniyal dopplerin yeri

TNŞ 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.97

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.3

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 May 2013, cilt.5, ss.9

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.3, ss.1

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2012, cilt.4, ss.3

Endoskopik diz cerrahisinde intraartiküler uygulanan deksmedetomidinin analjezik etkinliği

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.2, ss.3

Kitap & Kitap Bölümleri

Nöroanestezi

İnfratentorial Tümörlerde Anestezi Yönetimi, Sarıhasan B,Madenoğlı H,Özköse Şatırlar Z,Türe H,Karacalar S, Editör, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, ss.189-207, 2017

Clinical Anesthesia Fundamentals Klinik Anestezi

LAPAROSKOPİK ve ROBOTİK CERRAHİ İÇİN ANESTEZİ, Karamehmet Yıldız, Cihangir Biçer, Adnan Bayram, Editör, Güneş, 2017