Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2009Tıpta Uzmanlık

    Perkütan Nefrolitotomi’de İntraoperatif Deksmedetomidin İnfüzyonunun Böbrek Fonksiyonlarına, Metabolik ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi

    Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstüİngilizce