Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2009 Tıpta Uzmanlık

    Perkütan Nefrolitotomi’de İntraoperatif Deksmedetomidin İnfüzyonunun Böbrek Fonksiyonlarına, Metabolik ve Hemodinamik Parametrelere Etkisi

    Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Tıp Bilim , Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yabancı Diller

  • B2 Orta Üstü İngilizce