DEKSMEDETOMİDİN KOLİSTİN NEFROTOKSİSİTESİNİ ÖNLER Mİ


Talih G., ÇORUH A. , BAYRAM A. , YAZICI C. , DENİZ K. , Talih T.

18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, 6 - 10 Nisan 2016