Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SEVERE TOXIC METHANOL POISONING AND MRI FEATURES

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.153-156, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yoğun Bakım Ünitesinde Ciddi Tetanoz Olgu Yönetimi

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.32, ss.143-146, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Akut intraoperatif atelektazi (Olgu Sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.27, ss.88-92, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkin Hastalarda Sevofluran ile Anestezi İndüksiyonu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.21-27, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hipertansif Hastalarda Entübasyona Hemodinamik Yanıt Sevofluran İndüksiyonu İle Önlenebilir Mi

Türk Anest Rean Cem Mecmuası,, cilt.30, ss.402-407, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2014, cilt.4, ss.6

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.3

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2013, cilt.5, ss.9

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.3, ss.1

Peritonsiller deksmedetomidin infiltrasyonunun adenotonsillektomi sonrası ağrı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 46. Ulusal Kongresi 2012, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2012, cilt.4, ss.3

Pediatrik kardiyak kateterizasyon uyuglanan hastalarda ketamin propofol sedasyonuna deksmedetomidine eklenmesi faydalımıdır.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.3