Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Evaluation of Cardiovascular Changes in Children with BAVs

PEDIATRIC CARDIOLOGY, vol.37, no.3, pp.472-481, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

Physician exposure to violence: a study performed in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS, vol.21, no.3, pp.291-297, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Do we need a femoral artery route for transvenous PDA closure in children with ADO-I?

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, vol.15, no.3, pp.242-247, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Hazardous health behaviours among medical students: A study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.16, no.17, pp.7675-7681, 2015 (Journal Indexed in AHCI)

Health Promoting Lifestyle Behaviour in Medical Students: a Multicentre Study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.20, pp.8969-8974, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Perception of Muslim women aged 15-49 on abortion in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.22, pp.258-259, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Awareness, knowledge, and use of folic acid among women: a study from Turkey

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.283, no.6, pp.1249-1253, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Evaluation of Empathic Skills and Tendencies of Medical Students

ACADEMIC PSYCHIATRY, vol.35, no.3, pp.207-208, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Perception of Inpatients for Medical Skills Education at a Turkish University Hospital

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.4, pp.803-809, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Seroprevalence of hepatitis B and C viruses, and syphilis infection among wedding couples.

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.30, pp.541-545, 2009 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Enterobiasis among Preschool Children: a Study from Kayseri, Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.61, no.6, pp.482-483, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Nasal carriage of Staphylococcus aureus in healthy preschool children

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.61, no.1, pp.70-72, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Carriage rate of Haemophilus influenzae among preschool children in Turkey

Japanese Journal of Infectious Diseases, vol.60, no.4, pp.179-182, 2007 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Carriage rate of Haemophihis influenzae among preschool children in Turkey

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.60, no.4, pp.179-182, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Learning styles of first-year medical students attending erciyes university in kayseri, turkey

ADVANCES IN PHYSIOLOGY EDUCATION, vol.31, no.2, pp.158-160, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Effects of mid-altitude on mental behavior

BIOLOGY OF SPORT, vol.24, no.1, pp.61-69, 2007 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Experience of Turkish parents about their infants' teething

CHILD CARE HEALTH AND DEVELOPMENT, vol.30, no.4, pp.331-336, 2004 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Gender in Medical Education in Turkey: The Intern Perspective

Journal of Advances in Medical Education Professionalism, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Demodex spp. Prevalansı ve Risk Faktörleri

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi, vol.50, no.2, pp.63-69, 2020 (Other Refereed National Journals)

Noncommunicable Diseases as A New Urban Epidemic

Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, vol.13, no.1, pp.75-84, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erciyes üniversitesi akademik personelinde engellilik farkındalığı

Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.50-61, 2018 (National Refreed University Journal)

TIP EĞİTİMİNDE ÖRTÜK MÜFREDATÖĞRENCİLERİN EMPATİ DÜZEYLERİNİETKİLEMEKTE MİDİR? BOYLAMSALBİR ÇALIŞMA

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.9-10, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tıp Eğitiminde Örtük Müfredat Öğrencilerin Empati Düzeylerini Etkilemekte Midir? Boylamsal Bir Çalışma

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.2, pp.775-784, 2017 (Other Refereed National Journals)

Excessive day time sleepiness and related factors in adults

J Behav Health, vol.6, no.1, pp.26-30, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İyi Örnek Olma

Türkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics, vol.2, no.3, pp.135-139, 2017 (Other Refereed National Journals)

Anthropometric profiles and risk factors of women

Ulutas Med J, vol.2, no.2, pp.82-89, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Devamsızlığa İlişkin Tutumları

YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİM DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.178-185, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The attitudes of freshman students in erciyes universityfaculty of medicine towards absenteeism

Journal of Higher Education and Science, vol.6, no.2, pp.178, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Domestic Violence and Related Factors During Pregnancy

Ulutaş Medical Journal, vol.2, no.1, pp.12-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sağlık personelinin sağlık riskleri ve hastane enfeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri ve uygulamaları

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.6-11, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The perspective of Women Regarding Induced Abortion in a Islamic Country (Turkey): A Descriptive Study.

Journal of Women’s Health Care, vol.4, no.5, pp.1-4, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sağlık Personelinin Sağlık Riskleri ve Hastane Enfeksiyonları ile Bilgi Düzeyleri ve Uygulamaları

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.6-11, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

The Perspective of Women Regarding Induced Abortion in an Islamic Country Turkey A Descriptive Study

Journal of Womens Health Care, vol.4, no.5, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Tıp fakültesi öğrencilerinin sigara kullanımı ve tütün kanununa ilişkin görüşleri

Dicle Tıp Dergisi, vol.41, no.3, pp.483-490, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Hastane Enfeksiyonları ile İlgili Bilgi Düzeyleri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.1, pp.17-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hastane nefeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri

düzce üniversitesi sağlık bilimleri enstitüsü derg, 2014 (Other Refereed National Journals)

Aile hekimlerinin tükenmişlik durumları ve ilişkili faktörler

Türkiye aile hekimliği dergisi, vol.18, no.3, pp.122-133, 2014 (Other Refereed National Journals)

Hastane çalışanlarında Staphylococcus aureus nazal taşıyıcılığı ve indüklenebilir klindamisin direnci

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, 2013 (Other Refereed National Journals)

Prevalence of Tinea capitis in Primary School Children

Int j med invest, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

prevalance of tines capitis in primary school children

international journal of medical investigation, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adults perspective about family medicine and the status of service utilization

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, vol.12, no.1, pp.49-56, 2013 (National Refreed University Journal)

VI Kış Okulu Sonuç Raporu

Tıp Eğitimi Dünyası, 2013 (Other Refereed National Journals)

Prevalans of Tinea capitis in Primary School Children

International Journal of medical Investigation, vol.1, no.2, pp.104-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastane Çalışanlarında Staphylococcus aureus Nazal Taşıyıcılığı ve İndüklenebilir Klindamsin Direnci

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.1-4, 2013 (National Refreed University Journal)

Kalp sesleri derslerinde model kullanımının öğrenci memnuniyeti ve öğrenme üzerine etkisi.

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.35, no.3, pp.1-8, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İl Merkezinde özürlülük, sakatlık ve engellilik prevalansı.

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.11, no.1, pp.71-80, 2012 (Other Refereed National Journals)

IV Kış okulu 3 6 Şubat 2011 Kocaeli sonuç raporu

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.31, pp.1-6, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tıp Eğitimciler için Ulusal Yetkinliler Çerçevesi

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.30, pp.1-8, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Huzur Evindeki Yaşlıların Yaşam Kalitesi

Akademik Geriatri Dergisi, vol.3, pp.35-40, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tıp eğitimcileri için ulusal yetkinlikler çerçevesi

Tıp Eğitimi Dünyası, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İlinde iki sağlık ocağı bölge sinde kadına yönelik aile içi şiddet

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.8, no.2, pp.131-138, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Okul öncesi çocuklarda penisilin dirençli Streptococcus pneumoniae taşıyıcılığının araştırılması

türkiye klinikleri pediatri dergisi, vol.17, pp.164-168, 2008 (Other Refereed National Journals)

Perceptions and attitudes toward the menopause: a study from Kayseri.

Journal of Public Health 2008, vol.6, no.2, pp.38-45, 2008 (Other Refereed National Journals)

Age at menopause and associated factors in Central Anatolia Turkey

Gynecoclogy Obstetrics and Reproductive Medicine, vol.13, no.3, pp.168-173, 2007 (Other Refereed National Journals)

Age at menapause and associated factors in Central Anatolia; Turkey.

Gynecol Obstet Reprod Med, vol.13, no.3, pp.168-173, 2007 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İli kırsalındaki sekiz ilköğretim okulunda Pediculus capitis prevalansı

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.30, pp.112-114, 2006 (National Refreed University Journal)

kayseri ili kirsalindaki sekiz ilkögretim okulunda pediculus capitis prevalansi

Türkiye parazitoloji dergisi, vol.30, no.2, pp.112-114, 2006 (Other Refereed National Journals)

The prevalence of Pediculus capitis in students of eight primary schools in the rural area of the Kayseri province Kayseri ili kirsalindaki sekiz ilköǧretim okulunda Pediculus capitis prevalansi.

Türkiye parazitolojii dergisi / Türkiye Parazitoloji Derneǧi = Acta parasitologica Turcica / Turkish Society for Parasitology, vol.30, no.2, pp.112-114, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier identifier

Ankara İli Gölbaşı ilçe merkezindeki kadınların sigaranın sağlığa ve üreme sağlığına etkileri konusundaki bilgi durumları

Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi, vol.13, no.3, pp.223-229, 2003 (Other Refereed National Journals)

Dünyada ve Türkiye de neonatal tetanos

türkiye Tıp Dergisi Dahilit Tıp Bilimler, vol.8, no.1, pp.33-39, 2001 (Other Refereed National Journals)

1985 1998 Yıllarında Türkiye de kızamık hastalığının epidemiyolojisi

SAĞLIK VE TOPLUM, vol.11, no.2, pp.18-23, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gölbaşı İlçesine bağlı bir köyde on beş yaş ve üzeri nüfusta kızamık seroprevalansı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, vol.7, no.3, pp.234-239, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Özürlülük engellilik sakatlık nedenleri ve korunma

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 2000 (Other Refereed National Journals)

Afetlerin etkisini azaltmada korunma basamakları

SAĞLIK VE TOPLUM, vol.10, pp.20-24, 2000 (Other Refereed National Journals)

Düşük doğum ağırlığı

SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ, vol.8, pp.8-9, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Opinions of First Year Medical Students About Gender Roles in Social Life

IV. ınternational Jubilee Congress of General/Family Medicine, 22 - 24 November 2018

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler

2. Uluslar arası- 20. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2018 Sustainable Development

Yükseköğretim Programlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

2. Uluslar arası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.447-448 Sustainable Development

Yeni bir kentsel epidemi olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar

t II nd International Urban, Environment and Health Congress, Kapadokya, Turkey, 16-20 April 2018. (pp:788-790, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.788-790

Fiziksel, Ruhsal ve Sosyal Sağlığa Etkileri Açısından Alışveriş Merkezleri

II nd International Urban, Environment and Health Congress, 16 - 20 April 2018, pp.268-172

Chronic Diseases and Life Satisfaction in Urban People

II nd International Urban, Environment and Health Congress, 16 - 20 April 2018, pp.1081-1083 Sustainable Development

ROLE OF KALIISTATIN AND PRO ANTI INFLAMMATORY CYTOKINES IN PULMONARY HYPERTENSION

/th World Congress of Pediatric cardiology and cardiovascular surgery, 16 - 21 July 2017

Role of kallistatin and Proinflamatory Cytokines in Pulmonary hypertension

7th World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, 16 - 21 July 2017

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Engellilik Farkındalığı. . Berlin Humboldt University,

Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, Berlin, Germany, 18 - 21 February 2017

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinde Engellilik Farkındalığı.

Uluslar arası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı., 18 - 21 May 2017, pp.104

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Beceri Laboratuvarı Uygulamaları

UTES 2015 Uluslar arası Katılımlı Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Konya, Turkey, 6 - 08 May 2015, pp.49

Knowledge, attitudes and behaviors regarding organ donation among first and sixth year medical students: a study from Turkey.

III.Congress of Association of General Practice/ Family Medicine South East Europe, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014, pp.134

NT-ProBNP, ASD ve VSD’de Defektin Kapama Zamanı Öngörülebilir Mi?

13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 April 2014, vol.1, pp.39

Clinical Characteristics and Incidence of Acute Rheumatic Fever in Kayseri, Turkey, A Retrospective analysis of 624 patients between 1998 and 2011

. 47th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, Londra, United Kingdom, 22 - 25 May 2013, pp.85

The relationship between intima media thickness of pulmonary artery and biochemical parameters in children with Eisenmenger syndrome

46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, İstanbul, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.53

Evaluation of the cardiovascular changes in the children with bicuspid aortic valves.

46th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, İstanbul, Turkey, 23 - 26 May 2012, pp.139

Burnout reduction in medical education: An intervention.

12th World Congress on Public Health, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009, pp.5887

4-12 aylık sağlıklı bebeklerde raşitizm sıklığı

11. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Konya, Turkey, 1 - 04 September 2006, pp.253

İlkokul çocuklarında boy kısalığı , malnutriyon ve obezite sıklığı

9. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Malatya, Turkey, 1 - 04 September 2004, pp.285 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ayaktan tanı ve tedavi ortamlarında eğitim

in: Tıp Eğiticisi El Kitabı, Sayek İ, Turan S, Naçar M, Akalın AA, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, Ankara, pp.161-168, 2016

Ayaktan Tanı ve Tedavi Ortamlarında Eğitim

in: Tıp Eğiticisi El Kitabı, "Sayek İ.", Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.161-168, 2016

Ayaktan Tanı ve Tedavi Ortamlarında Eğitim

in: Tıp Eğitici El Kitabı, SAYEK İSKENDER, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.161-168, 2016

YAŞLI SAĞLIĞI

in: HALK SAĞLIĞI GENEL BİLGİLER, ÖZTÜRK, GÜNAY, Editor, ÖNDER OFSET, Kayseri, pp.769-789, 2011

Tıbbi beceri laboratuarı uygulama kitapçığı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No: 58, 2009

Other Publications