Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Sterilization on Bond Strength and Mechanical Properties of Fiber Posts

JOURNAL OF ADHESIVE DENTISTRY, cilt.21, ss.143-148, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of Chitosan on Sealer Penetration into the Dentinal Tubules

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.21, ss.1284-1290, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of fracture resistance in root canal-treated teeth restored using different techniques.

Nigerian journal of clinical practice, cilt.21, ss.795-800, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Calcium Silicate Cement Bond Strength after Using Gutta-percha Solvents

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.20, ss.1417-1421, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of different irrigation protocols on removing calcium hydroxide from the root canals

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.19, ss.465-470, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of apically extruded debris associated with several Ni-Ti systems

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.48, ss.701-704, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effect of solvents on the accuracy of the Mini Root ZX apex locator

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.46, ss.1088-1095, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Resistance to fracture of roots filled with different sealers

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.31, ss.528-532, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

EFFECT OF LENTULO SPIRAL USAGE AT DIFFERENT SPEEDS ON APICAL EXTRUSION OF CALCIUM HYDROXIDE

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.133-137, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endodonti Kliniğinde KullanılanUltrasonik ve Sonik Sistemlerin Özellikleri

Turkiye Klinikleri J Endod-Special Topics, cilt.3, ss.93-99, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Infrared Thermal Analysis Of Root Surface Temperatures During The Ultrasonically Activated Obturation Technique

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.57-62, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE EFFECTS OF NICKEL TITANIUM ROTARY INSTRUMENT DESIGN ON AN EPOXY RESIN BASED SEALER PENETRATION*

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.114-120, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Endo Rescue Seti ile kırık kök kanal aleti uzaklaştırılması: 2 Olgu sunumu.

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, cilt.16, ss.7-12, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

RETREATMENT OF ROOT CANAL FILLINGS PERFORMED WITH A CALCIUM SILICATE BASED ROOT CANAL SEALER AND GUTTA-PERCHA WITH DIFFERENT ROOT CANAL SOLVENTS

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.24, ss.219-225, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Komplike Kron-Kök Kırığının Koruyucu Restorasyonu: Vaka Raporu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.1-2, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Yeni Nesil Akışkan Kompozit Rezinlerin Mikromakaslama Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

TÜRKİYR KLİNİKLERİ DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ, cilt.19, ss.185-192, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güta Perka Konların Kimyasal Dezenfeksiyonunun Apikal Sızıntı Üzerindeki Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.187-191, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

In vitro antimicrobial efficiency of different root canal sealers against Enterecoccus faecalis

European Journal of General Dentistry, cilt.2, ss.134-138, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kalsiyum Hidroksitin Kök Kanallarından Uzaklaştırılmasında Kullanılan Teknikler: Derleme

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.22, ss.76-80, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of different cavity disinfectants on shear bond strength of a silorane-based resin composite

JOURNAL OF CONTEMPORARY DENTAL PRACTISE, cilt.12, ss.276-286, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİPOPLAZİK TİPTE AMELOGENEZİS İMPERFEKTA GÖRÜLEN DİŞLERİN KOMPOZİT UYGULAMASIYLA RESTORE EDİLMESİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.14, ss.114-118, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ProTaper Universal Retreatment sistemi kullanılarak yapılan tekrarlayan kanal tedavileri ve 2 yıllık takipleri: 2 olgu sunumu.

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 06 Mart 2015 - 08 Ocak 2016, ss.160-161

Kan kontaminasyonunun farklı endodontik tamir materyallerin bağlanma dayanımları üzerine etkisi.

Türk Endodonti Derneği 6. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 06 Mart 2015 - 08 Ocak 2016, ss.33-34

Evaluation of in vitro genotoxicity of MTA Fillapex

. 47th meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2015, ss.1

Two visit MTA apexification of maxillary incisors: Two case reports.

17th ESE Biennial Congress, Barselona, İspanya, 16 - 19 Eylül 2015, ss.1

The Effect Of Retrograd Fıllıng Materıals On Accuracy Of Trıauto-ZX. 18th Meeting of the International

18th Meeting of the International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.125

Dentinal Microcrack Formations During Different Root Canal Preparation Techniques.

18th Meeting of the International Association of Dental Traumatology, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2014, ss.131

A revascularization procedure: Case report

ESE Lisbon 2013, Portekiz, 1 - 04 Eylül 2013, ss.23-24

In vitro evaluation of microshear bond strength of conventional and new generation flowable composite resins

18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Üsküp, Makedonya, 25 - 28 Nisan 2013, ss.1

Could peracetic acid be a new alternative to remove calcium hydroxide from the root canals?

Türk Endodonti Derneği 11.Uluslararası Endodonti Kongresi 27-28 Nisan 2012, İstanbul, 2012, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.64

Preventive Restoration of A Complicated Crown-Root Fracture: A Case Report

Türk Endodonti Derneği 11.Uluslararası Endodonti Kongresi 27-28 Nisan 2012, İstanbul, 2012, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.87-88

Retreatment Approachs To The Root Canal Fillings Which Performed With Calcium Silicate Based Root Canal Sealer

Türk Endodonti Derneği 11.Uluslararası Endodonti Kongresi 27-28 Nisan 2012, İstanbul, 2012, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2012, ss.65

Push-Out Bond Strength Of A New Calcium Silicate Based Sealer To Root Canal Dentine

16th Congress of the Balkan Stomatological Society 2011, Romanya, 1 - 04 Nisan 2011, ss.1

Fracture resistance of roots filled with different root canal sealers

10th International Congress of The Turkısh Endodontic Society, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.1

Efficacy of different automated instruments in removal of root fillings with using radiographs

13th Biennial Congress of the European Society of Endodontolgy (ESE) İstanbul 2007, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.1