Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2012 - 2013 Associate Professor

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2010 - 2012 Associate Professor

  Erciyes University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • 2009 - 2010 Associate Professor

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2007 - 2009 Associate Professor

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2000 - 2007 Research Assistant PhD

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 1994 - 2000 Research Assistant

  Inonu University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2015 - 2018 Head of Department

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

 • 2012 - 2018 Deputy Head of Department

  Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • 2011 - 2017 Deputy Head of Department

  Erciyes University, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • 2010 - 2011 Head of Department

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

 • 2007 - 2010 Head of Department

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

 • 2008 - 2009 Head of Department

  İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi Ve Sanatları Bilimleri

Non Academic Experience

 • 1992 - 1993

  Other Public Institution, Milli Eğitim Bakanlığı, Aydınoluk Ortaokulu

Courses

 • Postgraduate Mutezile ve Tarihsel Gelişimi

 • Doctorate İslam Mezhepleri Tarihi Metinleri Tetkiki

 • Doctorate KAYNAKLARINA GÖRE ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK

 • Postgraduate TÜRKİYE'DE ALEVİLİK BEKTAŞİLİK

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate İslam Düşüncesinde Mutezile ve Etkileri

 • Doctorate İslam Mez.Tarihi Met. Tetkiki

 • Postgraduate EHL-İ SÜNNET EKOLÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ

 • Postgraduate İslam Mezhepleri Klasik Metinler

 • Postgraduate İslam Mezhepler Tarihine Giriş

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Doctorate SELÇUKLU DÖNEMİ MEZHEP HAREKETLERİ

 • Doctorate İslam Düşüncesinde Şia ve Etkileri

 • Undergraduate Din ve Ahlak Öğretimi

Advising Theses