Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Verdiği Dersler

 • Lisans Karşılaştırmalı Eğitim Bilimi

 • Lisans Medya Okuryazarlığı

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Sosyal Proje Geliştirme

 • Lisans Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Lisans Türkiye’nin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

 • Doktora Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eleştirel Literatür İncelemeleri

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler ve Vatandaşlık Eğitimi

 • Lisans Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi

 • Lisans Karşılaştırmalı Eğitim

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretim Programları

 • Lisans Medya Okuryazarlığı

 • Lisans Sosyal Bilgilerde Program Geliştirme

 • Lisans Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Lisans Türkiye’nin Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri-II

 • Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları

 • Lisans Türkiye Fiziki Coğrafyası

 • Lisans Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri

 • Lisans Sosyal Proje Geliştirme

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı

 • Yüksek Lisans Sosyal Bilgilerde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri