Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2019 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, --, Türkiye

 • 2010 - 2013 Yüksek Lisans

  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, --, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Türkiye, ABD ve Fransa'nın sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitaplarının değerler eğitimi boyutunda karşılaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

 • 2013 Yüksek Lisans

  Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi

  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, --

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2021VII. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

  Kalite Yönetimi , EPDAD-Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2018IV. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

  Kalite Yönetimi , EPDAD-Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2013NVIVO

  Ölçme ve Değerlendirme , Anı Yayıncılık

 • 2013Meta Analizi & Cma Eğitimi

  Ölçme ve Değerlendirme , Anı Yayıncılık