Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Value Perceptions of French and Turkish Secondary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.44, ss.273-290, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The First Attempt to Establish an Accredition System in Turkish Teacher Training History

International Journal of Psychology and Educational Studies, cilt.8, sa.1, ss.99-109, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Active citizenship from the perspective of pre-service social studies teachers

Ilkogretim Online - Elementary Education Online, cilt.19, sa.2, ss.565-579, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Trakya Eğitim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.134-148, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Medyanın Değerleri Kazandırma Sürecindeki Rolünün Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, cilt.1, sa.2, ss.91-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Boyutunda Karşılaştırılması

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.154-177, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers

International J. Soc. Sci. & Education, cilt.6, sa.3, ss.2223-4934, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

6 Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION, cilt.2, sa.1, ss.33-50, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning strategies and learning styles used by students in social studies

International Journal of Academic Research Part B, cilt.6, sa.2, ss.259-267, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.61, sa.5, ss.417-431, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of the Social Studies Course Book of 4th Grades in terms of Values

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.18-23

The Effect of Science and Technology on Social Change According to the Views of SocialStudies Prospective Teachers

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.65-68

Virtual Museum Experiences of Social Studies Prospective Teachers

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.109-112

Analysis of Primary School Students’ Creative Thinking Tendencies towards Social Studies

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, ss.45-49

THE PROBLEMS THAT SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES HAVEEXPERIENCED DURING THE DİSTANCE EDUCATION PERIOD

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, BEYRUT, Lübnan, 1 - 03 Kasım 2020, ss.361-365

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVE ON EDUCATION:ANALYSIS OF THE FILM ’xx’xxTHE CHORUS’xx’xx

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, Beyrut, Lübnan, 1 - 03 Kasım 2020, ss.349-354

THE STATUS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES REGARDINGPREPARATION OF ACTIVITIES FOR TEACHING GEOGRAPHY SUBJECTS

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, Beyrut, Lübnan, 1 - 03 Kasım 2020, ss.355-360

Sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının beceriler yönünden incelenmesi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.714-725

Sosyal bilgilerle bütünleştirilmiş olarak ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2019, ss.211

Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik becerine yönelik algıları

ERPA İnternational Congresses on Education 2019, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.87

Medyanın değerleri kazandırma sürecindeki rolünün sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine incelenmesi

ERPA İnternational Congresses on Education 2019, Sakarya, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2019, ss.87

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Katılım Kavramına Yönelik Algıları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1126-1128

Türkiye ve Fransa ders kitaplarında vatandaşlık: Karşılaştırmalı bir çalışma.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1157-1159

Sosyal Bilgiler öğretim programında kültürel miras ve ortaokul öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik farkındalıkları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019, ss.1137-1139

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının perspektifinden etkin vatandaşlık

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.69-70

2018 Sosyal bilgiler öğretim programının değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Kırşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.227-228

Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinde ilk kalite güvence sistemi kurma deneyimi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC), İstanbul, Türkiye, 19 Mayıs 2017 - 21 Mayıs 2018, ss.10-12

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hukuk okuryazarlığına yönelik görüşleri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2017, ss.139-141

Bir çokkültürlü okulda değer algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Eskişehir, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, ss.35-36

Akademisyenlerin öğretmen yetiştirme sürecinde eğitim ve öğretime katkıları

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017

The role of social studies textbooks in the process of acquiring skills

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, Fransa, 1 - 04 Şubat 2017

Ortaokul öğrencilerinin başarı ve başarısızlık kavramına ilişkin algıları

7th. International Conference on New Horizons in Education (INTE), Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016

Amerika Birleşik Devletleri (New York Eyaleti) ve Türkiye sosyal bilgiler öğretimi programlarının karşılaştırılması

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.415-416

Fransız ve Türk okulları öğrencilerinin değer algıları

(USBES) V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2016, ss.151

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer öğretim yaklaşımları farkındalıkları

2. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

Finlandiya sosyal bilgiler öğretim programına genel bir bakış

(USBES) IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 23 - 25 Nisan 2015, ss.34

Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre değerler eğitiminde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri

(USBES) III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2014, ss.213

Değer ve değerler eğitimine ilişkin ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metaforları

(YICER) Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2013, ss.5

İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları

(USBES) II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Aksaray, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2013, ss.181

Learning strategies 7th year students utilize in social studies course

(ICOINE) 2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Girne, Kıbrıs (Kktc), 30 Ocak - 01 Şubat 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Planlanması ve Sosyal Bilimler Programlarının Analizi

Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol Koçoğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.69-91, 2020

Vatandaşlık eğitiminde beceriler

Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında: 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Zafer İbrahimoğlu, Gülten Yıldırım, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.357-370, 2020

Computer games in social studies education

Technological reflections in social studies education, Erol Koçoğlu, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.187-206, 2019