Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Relation Between Coating Parameters and Structural and Mechanical Properties of Magnetron Sputtered TiAlN Coatings

ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING, cilt.39, ss.5025-5034, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of wear behaviour of electrolytic hard chromium coated and nitrided AISI 4140 steels

JOURNAL OF THE BALKAN TRIBOLOGICAL ASSOCIATION, cilt.13, ss.29-37, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Misvak’ın Abrazif Aşınma Özellikleri ve Diş Hekimliği Protez Kaide Malzemelerinde Takviye Fazı Olarak Kullanımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.1043-1057, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Effect of Ceramic Coatings on Corrosion and Wear Behaviour

Tribology in Industry, cilt.27, ss.41-48, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abrasive Wear Properties of PP/TPU/PP-g-MA Polymer Blends

1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies (ICAMT’17), Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.42

Investigation of Wear Performance and Wettability Properties of Surface Coated M2 Tool Steel

9th International Conference on Tribology, Balkantrib’17, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.765-773

The Effect of Rod Material on Tribological Properties of Gas Springs

9th International Conference on Tribology, Balkantrib’17, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.150

A New Analytical Model for Evaluation of Wear Rates in a Ball-on-Disc Test

9th International Conference on Tribology, Balkantrib’17, NEHŞEHİR, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017, ss.48

The Wear Performance of Tool Steel (AISI M2) Coated with TiAlN by DC Reactive Magnetron Sputtering Technique

3rd Iron and Steel Symposium (UDCS’17), Karabük, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2017, ss.160-166

Polyamid (PA6) Kompozitlerin Abrazif Aşınma Davranışına Etki Eden Parametrelerin Tam Eşlendirmeli Deney Tasarımı ile Araştırılması

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Polimer’2016, Ankara, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2016, ss.81

A SYSTEMATIC APPROACH TO CRITICAL PARAMETER DETERMINATION FOR WEAR TESTING OF POLYPROPYLENE/TIO2-CLAY BASED COMPOSITES

International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna, Bosna-Hersek, 24 - 28 Mayıs 2016, ss.761

POLİMER NANOKOMPOZİTLER İÇİN BALL-ON-DİSK AŞINMA TEST CİHAZI TASARIMI VE PARAMETRE OPTİMİZASYONU

Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2016, ss.53-57

Polimer Nanonokompozitlerde Kullanılan Montmorillonit Kilinin Temas Açısının Tabakalar Arası Mesafeye Göre Değişimi

3. Uluslararası Polimerik Kompozitler Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.241-244

Effect of Deposition Parameters on Mechanical Properties of MoS2-Ti Coatings

14. Uluslararası Malzeme Sempozyumu-IMSP’2012, Denizli, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.96

Comparison of Corrosion Behaviours of Conventional Electrochemical Platings and Hard Ceramic Coatings

2nd International Conference on Tribology-Mediterranean Trib’2002, Kayseri, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2012, ss.158-164

The Effect of TiCN Coatings on Frictional Properties of Orthodontic Archwires

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2010, ss.743

Comparison of Wear Behaviours of Cathodic Arc TiN, TiAlN Coated and Uncoated Twist Drills Under Aggressive Machining Conditions

6th International Conference on Tribology-Balkantrib’08, Sozopol, Bulgaristan, 12 - 14 Haziran 2008, ss.163

PVD Metoduyla TiN Kaplanmış S 6-5-2 Yüksek Hız Çeliğinin Yağlı Şartlardaki Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi-Matit’2007, Konya, Türkiye, 24 - 25 Kasım 2007, ss.191-198

The Effect of Ceramic Coatings on Corrosion and Wear Behaviour

5th International Conference on Tribology-Balkantrib’05, Kragujevac, Sırbistan Ve Karadağ, 15 - 18 Haziran 2005, ss.450-457