Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADSM lerde enfeksiyon kontrolüne yönelik öneriler

4. SAD Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 December 2018

Bulkfil kompozitlerin farklı kompozit rezinlerle tamirinde self-cure adezivlerin etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.63

Maksiller orta hat diestemanın tek seansta estetik tedavisi

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.169

Üniversal kompozit ile anterior bölgede doğal estetik görünüm elde etme: olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.122

Polidiastemaların kompozit rezinle kapatılması: olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.135

Polidiastemanın direkt kompozit ile rehabilitasyonu: bir olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.155

Ağız diş sağlığı merkezlerinde enfeksiyon kontrolüne yönelik öneriler

Doğu Anadolu DAS Bölge Toplantısı, Turkey, 06 October 2018

Farklı bulkfill kompozit rezin materyallere Candida parapsilosis’in adezyonu

10.Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi,, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2017, pp.1

Anterior bölgedeki dişlerin kompozit restorasyonlarla rehabilitasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.1

Rezin kompozitin dentin dokusuna bağlanması üzerine etidronik asitin etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 03 December 2017, pp.1

Kırık üst santral dişin polietilen fiber yerleştirilerek estetik rehabilitasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.1

Ortodontik tedavi sonrasında braketlerin denk geldiği bölgelerde görülen yaygın çürük ve renklenmelerin kompozit rezinle restorasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.1

Farklı bulkfill kompozit rezin materyallere Candida albicans’ın adezyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 03 December 2017, pp.1

Rezin Kompozitin Dentin Dokusuna Bağlanması Üzerine Etidronik Asidin Etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslarası Bilimsel Kongresiş, 1 - 03 December 2017

Diş Kron Kırığının Tek Seansda Estetik Tedavisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslarası Bilimsel Kongresi, 1 - 03 December 2017

Dİş Hekimliğinde Enfeksİyon Kontrolüne Yönelİk Önerİler

10. Uluslarası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 29 November - 03 December 2017

ADSM’de hasta alanlarında temizlik ve dezenfeksiyonile ilgili temel prensipler

10. ULUSLARASI STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ / AĞIZ , DİŞ SAĞLIĞI VE DAS KURSU, 28 November 2017

Yeni rehberimiz: Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolüne yöneliköneriler

10. ULUSLARASI STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ / AĞIZ , DİŞ SAĞLIĞI VE DAS KURSU, 28 November 2017

ADSMlerde hasta alanlarında dezenfeksiyon uygulamaları

DOĞU ANADOLU DAS BÖLGE TOPLANTISI, Turkey, 27 October 2017

Aestetic rehabilitation in the anterior region with conservative approach: case report (1-year clinical follow-up)

20th International Congress of Esthetic Dentistry, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2016, pp.1

Aestetic rehabilitation with fiber application in anterior region: case report.

20th International Congress of Esthetic Dentistry,, İstanbul, Turkey, 21 - 23 November 2016, pp.1

Icon aplication to initial proximal caries: a 1-year clinical follow-up

FDI Annual Word Dental Kongres, Poznan, Poland, 7 - 10 September 2016, pp.1

Efficacy of ICON on artificial enamel carious lesions

5th International Congress on Adhesive Dentistry, Philadelphia, United States Of America, 13 - 14 June 2013, pp.1

The effect of pre-heating resin composites on microleakage of Class V restorations

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.1

Effect of a plant-based hemostatic agent on microleakage of self-etching adhesives

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 26 - 28 April 2012

Potential uses of propolis in dentistry.

1th Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Partıcipation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.1

In vitro antimicrobial activity of propolis, Biopure MTAD, sodium hypochlorite and chlorhexidine on Enterecoccus faecalis

10th International Congress of The Turkish Endodontic Society, İstanbul, Turkey, 23 - 25 September 2010, pp.1

Effect of Turkish propolis on Caries development

. IADR (International association Dental Research), Barcelona, Spain, 14 - 17 July 2010, pp.14

Siloran esaslı bir dental adezivin dentine bağlanma dayanımı ve marjinal sızıntısı.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 9. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Turkey, 16 - 18 May 2008, pp.1

Farklı ışık kaynaklarıyla polimerize edilen adeziv sistemlerin sınıf II slot restorasyonlardaki mikrosızıntısının değerlendirilmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı,, Karabük, Turkey, 26 October - 29 September 2007, pp.1