Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of a plant-based hemostatic agent on microleakage of self-etching adhesives

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, cilt.18, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Influence of Ankaferd Blood Stopper on shear bond strength of bonding systems

DENTAL MATERIALS JOURNAL, cilt.31, ss.226-231, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adhesion of Candida Albicans and Candida Parapsilosis to Different Restorative Materials

Cumhuriyet dental journal, cilt.22, ss.461-468, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Efficacy of different endodontic irrigaton protocols on shear bond strength to coronal dentn

Journal of Conservative Dentistry, cilt.22, ss.223-227, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of epoxy resin based root canal sealer contamination on the bonding of composite resin to dentin.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.48, ss.23-27, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kompozit restorasyon uygulamalarında estetik illüzyon teknikleri

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.23, ss.21-26, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Different bonding techniques on bond strenght of two diffrent fiber post.

JOURNAL OF RESTORATİVE DENTİSTRY, cilt.2, ss.32-36, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DENTAL ADEZİVLERİN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE İNTRAKORONAL AĞARTMADAN SONRA UYGULANAN KALSİYUM HİDROKSİTİN ETKİSİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ, cilt.19, ss.185-192, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleneksel ve Yeni Nesil Akışkan Kompozit Rezinlerin Mikromakaslama Bağlanma Dayanımlarının Değerlendirilmesi

TÜRKİYR KLİNİKLERİ DİŞHEKİMLİĞİ BİLİMLERİ, cilt.19, ss.185-192, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyodemografik değişkenlerle dental anksiyete arasındaki ilişki

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.33, ss.295-300, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effects of different cavity disinfectants on shear bond strength of a silorane-based resin composite

JOURNAL OF CONTEMPORARY DENTAL PRACTISE, cilt.12, ss.276-286, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siloran Esaslı Bir Restoratif Sistemin Dentine Bağlanma Dayanımı ve Marjinal Sızıntısı

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, no.2, ss.105-112, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çölyak hastalığı olan çocuklarda diş mine defektleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.15, ss.6-10, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bulkfil kompozitlerin farklı kompozit rezinlerle tamirinde self-cure adezivlerin etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.63

Üniversal kompozit ile anterior bölgede doğal estetik görünüm elde etme: olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.122

Polidiastemaların kompozit rezinle kapatılması: olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.135

Polidiastemanın direkt kompozit ile rehabilitasyonu: bir olgu sunumu

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.155

Maksiller orta hat diestemanın tek seansta estetik tedavisi

22. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2018, ss.169

Kırık üst santral dişin polietilen fiber yerleştirilerek estetik rehabilitasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.1

Farklı bulkfill kompozit rezin materyallere Candida albicans’ın adezyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.1

Anterior bölgedeki dişlerin kompozit restorasyonlarla rehabilitasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.1

Ortodontik tedavi sonrasında braketlerin denk geldiği bölgelerde görülen yaygın çürük ve renklenmelerin kompozit rezinle restorasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017, ss.1

Farklı bulkfill kompozit rezin materyallere Candida parapsilosis’in adezyonu

10.Uluslararası Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi,, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.1

Diş kırığının tek seansta estetik restorasyonu

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.1

Rezin kompozitin dentin dokusuna bağlanması üzerine etidronik asitin etkisi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği 21. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 03 Aralık 2017, ss.1

Travma sonucu oluşan ön diş kırıklarının estetik restorasyonu: 2 yıllık klinik takip

21. Uluslararası Estetik Diş hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.1

Aestetic rehabilitation with fiber application in anterior region: case report.

20th International Congress of Esthetic Dentistry,, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2016, ss.1

Aestetic rehabilitation in the anterior region with conservative approach: case report (1-year clinical follow-up)

20th International Congress of Esthetic Dentistry, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2016, ss.1

Icon aplication to initial proximal caries: a 1-year clinical follow-up

FDI Annual Word Dental Kongres, Poznan, Polonya, 7 - 10 Eylül 2016, ss.1

Evaluation of in vitro genotoxicity of MTA Fillapex

. 47th meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2015, ss.1

Effect of resin infiltration technique within the artificial enamel lesions

The 6th International Congress on Adhesive Dentistry,, Bangkok, Tayland, 30 Ocak - 01 Şubat 2015, ss.1

Efficacy of ICON on artificial enamel carious lesions

5th International Congress on Adhesive Dentistry, Philadelphia, Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 14 Haziran 2013, ss.1

In vitro evaluation of microshear bond strength of conventional and new generation flowable composite resins

18th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS), Üsküp, Makedonya, 25 - 28 Nisan 2013, ss.1

The effect of pre-heating resin composites on microleakage of Class V restorations

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,, Malatya, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2012, ss.1

Potential uses of propolis in dentistry.

1th Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Partıcipation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.1

In vitro antimicrobial activity of propolis, Biopure MTAD, sodium hypochlorite and chlorhexidine on Enterecoccus faecalis

10th International Congress of The Turkish Endodontic Society, İstanbul, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2010, ss.1

Effect of Turkish propolis on Caries development

. IADR (International association Dental Research), Barcelona, İspanya, 14 - 17 Temmuz 2010, ss.14

Siloran esaslı bir dental adezivin dentine bağlanma dayanımı ve marjinal sızıntısı.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 9. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2008, ss.1

Farklı ışık kaynaklarıyla polimerize edilen adeziv sistemlerin sınıf II slot restorasyonlardaki mikrosızıntısının değerlendirilmesi

Restoratif Diş Hekimliği Derneği V. Bilimsel Kongresi ve XII. Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalları Toplantısı,, Karabük, Türkiye, 26 Ekim - 29 Eylül 2007, ss.1