Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Holistic Nursing Care

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.25-29, 2019 (National Refreed University Journal)

Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?

Journal of Higher Education and Science, vol.9, no.2, pp.342-348, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AKREDİTASYON

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.17-23, 2018 (National Refreed University Journal)

Sık görülen ruhsal hastalıklardaki hemşirelik tanı ve girişimleri

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.115-119, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kronik Hastalıkları Olan Bireylerde En Sık Ele Alınan Hemşirelik Tanıları ve Girişimleri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.3, no.1, pp.31-39, 2015 (National Refreed University Journal)

Türkiye’de Ağrıya Yönelik Tamamlayıcı veAlternatif Tıp Uygulamaları Konusundaki Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.12, no.3, pp.162-169, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kavram haritası ile kronik böbrek yetmezliği (KBY) vaka sunumu

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.3, pp.125-130, 2015 (National Refreed University Journal)

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.25-29, 2014 (National Refreed University Journal)

Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.2, pp.25-29, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İntörn hemşirelik öğrencilerinde duygusal emek davranışı

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.477

Çocuklarda vücut sıcaklığı ne kadar doğru ölçülüyor?

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.668

Farklı olgularla karşılaşan hemşirelerin yaşadıkları bakım deneyimleri ve sorunlar

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.490

Kronik hastalığın aile üzerindeki etkileri: Bir olgu örneği

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.571

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylere karadut şurubu ile yapılan ağız bakımının oral mukozit iyileşmesi üzerine etkisi

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 25 - 28 September 2019, pp.65

Hemşirelikte Uzmanlaşma ve Branşlaşma.

I. Ahi Evran Uluslararası Tıp Ve Sağlık Bilimler Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

Uzmanlaşma ve Branşlaşmaya Yönelik Hemşire Görüşlerinin Belirlenmesi.

I. Ahi Evran Uluslararası Tıp Ve Sağlık Bilimler Kongresi, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019

Bir Yaşlı İhmali Örneği: Göze Yerleşen Helmintler

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.901

Türkiye’de Düşmeler İle İlgili Farklı Bilim Dallarında Yapılan Tezlerin İncelenmesi

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.945-946

Bakıma Güçlü Bir Yaklaşım: Bakım Paketleri ve Uygulamadaki Önemi.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.666-670

Hemodiyaliz Hastalarında Öz-Bakım Gücü

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.671-675

Hemşirelik 1. Sınıf Öğrencilerinin Genital Hijyen Davranışlarının Belirlenmesi.

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.206-213

Oral Mukozitin Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

1. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.313-320

Oral Mukozit Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018

Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı

1. International Internal Medicine Nursing Congress, 25 - 27 October 2018

Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Tarihi

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 14 October 2018

Dünden bugüne ülkemizdeki hemşirelik doktora tez çalışmaları: 42 yıllık tarama sonuçları

I. Uluslar arası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 September 2018

Mesleki tarihi bilmenin önemi ve öğretim stratejileri

I. Uluslar arası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 02 September 2018

Hemşirelik öğrencilerinde bireysel yenilikçilik ve girişimcilik.

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4 - 05 May 2018

Hemşirelik Uygulamalarında İnovasyon ve Örnekleri

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.91

Common Health Problems in Elderly People

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018 Sustainable Development

Evaluation of the Risk of Falling in Elderly Individuals Living in a Nursing Home

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018

Holistik hemşirelik bakımı

5. Uluslararası 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.193

Türkiye’de uzaktan eğitim ile ilgili yapılan lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelenmesi

5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.84

Accreditation in Nursing Education and Importance of Accreditation.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

Adli vakalarda veri toplama ve hemşirenin sorumlulukları

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II. Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017, pp.176 Sustainable Development

Data Collection In the Forensic Cases and Nurse’s Responsibilities

ULUSLARARASI III. ADLİ HEMŞİRELİK II. ADLİ SOSYAL HİZMET I. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, Yozgat, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.176

Accrediation in nursing education and importance of accrediation.

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.104

An overview of the accrediation process of Erciyes University Health Sciences Faculty of Nursing Department

International Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017, pp.111

Anjiyografi işlemi sırasında uygulanan müzik terapinin anksiyete düzeyine etkisi

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Turkey, 27 - 29 May 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 May 2015

Türkiye de geleneksel uygulamalar konusunda yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Turkey, 21 - 23 May 2015

Hemodiyaliz Hastalarının Tat Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Turkey, 24 - 26 April 2014

Simülasyon ve Hemşirelikte Kullanımı

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Turkey, 25 - 27 October 2013

Kavram Haritası İle Kronik Böbrek Yetmezliği KBY Vaka Sunumu

15. İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 October - 06 April 2013, pp.461

Books & Book Chapters