Dünden bugüne ülkemizdeki hemşirelik doktora tez çalışmaları: 42 yıllık tarama sonuçları


KORKUT BAYINDIR S. , ÜNSAL A.

I. Uluslar arası ve III. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 19 - 21 Eylül 2018