Acil Servise Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi


KORKUT BAYINDIR S. , KAPLAN A., BİÇER S. , AVŞAROĞULLARI Ö. L.

1. International Internal Medicine Nursing Congress, 25 - 27 Ekim 2018