Perkütan Koroner Girişim Sonrası Femoral Kateter Çekimine Bağlı Gelişen Ağrının Bir Komplikasyonu: Vazovagal Reaksiyon ve Hemşirelik Bakımı


GÜLESER G. N., KORKUT BAYINDIR S., OĞUZHAN A.

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, vol.5, no.7, pp.41-47, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Percutaneous coronary interventions
(PCI) which are used as a
revascularization method in the
treatment of coronary artery disease
usually being preferred femoral route
for ease of application and high success
of the process. Pain due to removal of
femoral arterial catheter after PCI or the
pressure on the artery starts vasovagal
reaction causing intense
parasympathetic stimulation via the
vagus nerve. In this paper, a case with
vasovagal reaction due to pain and
nursing interventions are provided.
Key words: Pain, vasovagal reaction,
nursing

Koroner arter hastalığının tedavisinde
revaskülarizasyon yöntemi olarak
kullanılan perkütan koroner girişimlerde
(PKG) uygulama kolaylığı ve işlem
başarısının yüksek olması nedeniyle
genellikle femoral yol tercih
edilmektedir. PKG sonrası femoral
arteriyel kateter çekimine bağlı gelişen
ağrı veya arter üzerine yapılan basınç
vagus siniri aracılığıyla yoğun bir
parasempatik uyarılmaya neden olarak
vazovagal reaksiyonu başlatır. Bu
yazıda ağrıya bağlı vazovagal reaksiyon
gelişen bir olgu ve hemşirelik
girişimleri verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ağrı, vazovagal
reaksiyon, hemşirelik.