Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of heavy metals and sialic acid in multiple sclerosis

International Research Journal of Public and Environmental Health, sa.5, ss.114-120, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Environmental risk factors in the aetiology of multiple sclerosis in Kayseri: a case control study

Epidemiology Biostatistics and Public Health, cilt.3, ss.1-12, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Emzirme Süresini Etkileyen Faktörler:Modern ve Geleneksel Yaşam Arasında Kalan Kararlar

Sağlık Ve toplum, sa.2, ss.24-33, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Verem Savaş Dispanserine Farklı Nedenle Başvuran Kişilerin Tüberkülozun Bulaşma Yollarını Bilme Durumları

Toplum Hekimliği Bülteni, cilt.26, sa.1, ss.7-10, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fırat Üniversitesi Çalışanlarında Bazı Davranışsal Sağlık Risk Faktörleri

Sağlık ve Toplum, sa.2, ss.62-68, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

25-55 Yaş Çalışan Kadınların Meme Kanserine Yönelik Davranışları

Sağlık ve Toplum, sa.1, ss.21-24, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Multipl Sklerozda Ağır Metallerin Etkisi

İstanbul MS Days V (Uluslararası), 2 - 05 Kasım 2018

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Yaklaşımlı SAĞLIK DİLİ

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020